Φορολογικά Νέα: 8 Φεβρουαρίου, 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της Πρότασης Οδηγίας του Συμβουλίου της ΕΕ για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης της κατάχρησης «Εικονικών» οντοτήτων στην ΕΕ για φορολογικούς σκοπούς (Unshell Directive - ATAD III).

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.30 MB)

 • Σκοπός της Οδηγίας
 • Πεδίο Εφαρμογής
 • Τα Επτά Στάδια της Οδηγίας
  • Πρώτο Στάδιο: Διαπίστωση
  • Δεύτερο Στάδιο: Δήλωση ελάχιστης Υπόστασης
  • Τρίτο Στάδιο: Δυνατότητα απαλλαγής από τις υποχρεώσεις της Οδηγίας
  • Τέταρτο Στάδιο: Τεκμήριο ελάχιστης υπόστασης
  • Πέμπτο Στάδιο: Ανατροπή του τεκμηρίου ελάχιστης υπόστασης
  • Έκτο Στάδιο: Φορολογικές Συνέπειες
  • Έβδομο Στάδιο: Ανταλλαγή πληροφοριών
 • Κυρώσεις και Φορολογικοί Έλεγχοι
 • Σχόλια