Η σημασία του σταδιακού εκσυγχρονισμού υφιστάμενων υποδομών Logistics με προηγμένα συστήματα αυτοματισμού

Άρθρο στο Περιοδικό RE&D: Tης Κατερίνας Φάτση, Manager, Consulting, KPMG και του Γιώργου Λογοθέτη, Senior Advisor, Consulting, KPMG

Άρθρο στο Περιοδικό RE&D: Tης Κατερίνας Φάτση, Manager, Consulting, KPMG και του Γιώργο...

Στην προσπάθεια της χώρας μας να αναδειχτεί σε ανταγωνιστικό διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης, είναι κρίσιμος ο εκσυγχρονισμός των υποδομών logistics ενσωματώνοντας στον μέγιστο βαθμό τον αυτοματισμό.

Τα νέα έργα ανάπτυξης ακολουθούν την προσέγγιση green field και ως εκ τούτου δύνανται να βασιστούν σε αμιγώς αυτοματοποιημένες λύσεις από το στάδιο του σχεδιασμού τους. Το «στοίχημα» ωστόσο για το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων είναι η σταδιακή αναβάθμισή τους με συστήματα αυτοματισμού. Ένα τέτοιο εγχείρημα δημιουργεί σημαντικά εγγενή ερωτήματα – όπως η διαχείριση παλαιού εξοπλισμού/ κτιρίων, το ύψος απαιτούμενης επένδυσης και η αβεβαιότητα. Η σημαντικότερη πρόκληση ωστόσο έγκειται στην ελαχιστοποίηση της διατάραξης των καθημερινών εργασιών ενός κέντρου logistics κατά την αναβάθμιση με αυτοματοποιημένες λύσεις, και στην δυνατότητα βαθμιαίας μετάβασης στο επιθυμητό TO-BE state, λειτουργώντας αποδοτικά ένα υβριδικό σύστημα κατά την μεταβατική περίοδο. Το πρόβλημα της σταδιακής μετάβασης χωρίς την διακοπή ή διατάραξη της καθημερινής λειτουργίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που αναγκάζει τις εταιρείες να αναβάλουν τον εκσυγχρονισμό τους.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι η διαθέσιμη τεχνολογία και τα επιμέρους στοιχεία των αμιγώς αυτοματοποιημένων λύσεων green field είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό εξατομικευμένων λύσεων με γνώμονα την επιτυχή σταδιακή αυτοματοποίηση υφιστάμενων αποθηκευτικών χώρων. Τα τελευταία 3 χρόνια, η KPMG σε συνεργασία με την Myrmex, κορυφαίο πάροχο συστημάτων αυτοματισμού, δουλεύουν από κοινού στον σχεδιασμό τέτοιων εξατομικευμένων λύσεων αυτοματισμού για την διαχείριση της ροής επιστροφών και picking σε μεγάλους εμπόρους ηλεκτρονικών ειδών και εταιρείες logistics. Οι μελέτες αυτές αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή σταδιακής αυτοματοποίησης είναι εφικτή τεχνικά όσο και βιώσιμη από χρηματοοικονομικής άποψης, ακόμη  και για χώρες με σχετικά χαμηλό κόστος ανθρώπινου δυναμικού όπως η Ελλάδα.

Ο σχεδιασμός εξατομικευμένων λύσεων σταδιακής αυτοματοποίησης που εξασφαλίζουν τις καθημερινές λειτουργίες, με την δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης μέχρι την πλήρη αυτοματοποίηση, ανοίγει τον δρόμο για τον οικονομικά βιώσιμο εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών logistics και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.