Φορολογικά Νέα: 13 Ιανουαρίου, 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τις τελευταίες ρυθμίσεις που εισήχθησαν με την Εγκύκλιο Ε.2087/2022 της ΑΑΔΕ - Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία διόρθωσης φορολογητέων κερδών νομικού προσώπου κατόπιν φορολογικού ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών (κατ’ εφαρμογή άρθρου 50 παρ. 1Α ΚΦΕ).

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.25 MB)