Φορολογικά Νέα: 14 Δεκεμβρίου, 2022

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τις τελευταίες φορολογικές ρυθμίσεις που εισήχθησαν με πρόσφατους νόμους και αποφάσεις.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.31 MB)

 • Νόμος 5000/2022
  • Παράταση έως 31/12/2024 της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα
  • Παράταση έως 30/6/2023 της ισχύος των μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες
  • Τροποποιήσεις στο άρθρο 5Α ΚΦΕ
  • Παράταση έως 31/12/2024 της ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β ΚΦΕ
  • Παράταση έως 31/12/2024 της αναστολής ισχύος του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
  • Τροποποιήσεις στην απώτατη χρονική διάρκεια του διορισμού ορκωτού ελεγκτή/ελεγκτικής εταιρείας
  • Φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία
 • Άλλες πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις