Φορολογικά Νέα: 13 Δεκεμβρίου, 2022

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για την υιοθέτηση της Οδηγίας σχετικά με την Ελάχιστη Φορολογία

Εχθές το βράδυ το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσε ότι οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών κατέληξαν σε ομόφωνη συμφωνία για την έκδοση της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την ελάχιστη φορολογία («EU Minimum Tax Directive» ή «Pillar Two Directive»), η οποία έρχεται να εφαρμόσει το στοιχείο της ελάχιστης φορολογίας, γνωστό ως Πυλώνας 2 (Pillar Two), στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του ΟΟΣΑ στη διεθνή φορολογία. Το κείμενο της Οδηγίας που πρόκειται να εγκριθεί είναι η έκδοση που δημοσιεύθηκε στις 25 Νοεμβρίου ενώ πρόκειται να δρομολογηθεί έγγραφη διαδικασία για την επίσημη έγκριση της Οδηγίας, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου. Η Οδηγία της ΕΕ για την Ελάχιστη Φορολογία αναμένεται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως το τέλος του 2023, καθιστώντας έτσι την ΕΕ πρωτοπόρο στην εφαρμογή της παγκόσμιας συμφωνίας των G20/ΟΟΣΑ για τον Δεύτερο Πυλώνα.

Η αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας αναμένεται να περιορίσει τον ανταγωνισμό για τον χαμηλότερο συντελεστή εταιρικού φόρου και να μειώσει τον κίνδυνο διάβρωσης της φορολογικής βάσης και μετατόπισης κερδών, διασφαλίζοντας ότι οι μεγαλύτεροι πολυεθνικοί όμιλοι θα καταβάλλουν φόρο σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα ελάχιστο παγκόσμιο συντελεστή εταιρικού φόρου (ποσοστό 15%).