Στοχεύοντας σε μια βιώσιμη ασφάλιση

Άρθρο στην Εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής: Του Φίλιππου Κάσσου, Partner, Audit και της Βασιλικής Σκέλλα, Senior Manager

Άρθρο στην Εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής: Του Φίλιππου Κάσσου, Partner, Audit και...

Ο Ασφαλιστικός Τομέας διαδραματίζει βασικό ρόλο στη μετάβαση για ένα πιο πράσινο και πιο βιώσιμο μέλλον. Μέσω των λειτουργιών Αποζημιώσεων, Ανάληψης Κινδύνων, Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και κυρίως αυτό των Επενδύσεων και προμηθειών, οι ασφαλιστές μπορούν να επηρεάσουν τους φορείς στην πραγματική οικονομία, καθώς και τους πελάτες – ασφαλισμένους, ώστε να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές.

Το θέμα της βιωσιμότητας έχει ενταχθεί πλέον ως προτεραιότητα στην ατζέντα των Ασφαλιστών, προστάζοντας σε αλλαγές στη στρατηγική τους και στον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των μοντέλων λειτουργίας τους επενδύοντας σε μετασχηματισμούς στοχεύοντας σε νέες ισχυρές πρακτικές περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).
 

Νέα προϊόντα και επενδύσεις

Οι ασφαλιστές χρειάζεται να επαναξιολογήσουν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνου τόσο με τη δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων για την κάλυψη νέων κινδύνων όσο και με το να καθορίσουν νέα κριτήρια για αποδοχή ή απόρριψη ασφαλιστικών ρίσκων με βάση τα κριτήρια ESG. Η στροφή σε επενδύσεις χαρτοφυλακίων ευθυγραμμισμένων με το πλαίσιο του ESG αποτελεί πρόκληση για τον κλάδο σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης των επενδυτικών αποδόσεων με τις αξίες των επενδυτών και των μετόχων τους.

viosimotita infographic

Η περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση του ESG

Και ενώ η περιβαλλοντική συνιστώσα του πλαισίου ESG και οι ενέργειες για την κλιματική αλλαγή αποτελούν το επίκεντρο, η κοινωνική διάσταση και οι εταιρικές πρακτικές έχουν αποκτήσει εξέχουσα θέση όχι μόνο στην ατζέντα των επενδυτών αλλά και των καταναλωτών. Οι ασφαλισμένοι φαίνονται πρόθυμοι πλέον να στραφούν στις εταιρείες εκείνες που πραγματοποιούν ουσιαστικά βήματα και αναπτύσσουν ασφαλιστικές προτάσεις και υιοθετούν επενδυτικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ESG.

Είναι βέβαιο ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά απειλή για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστών, καθώς οι υλικές ζημιές που προκαλούνται από καταστροφικά καιρικά φαινόμενα καθιστούν τις αξιώσεις πιο συχνές και πιο εμφανείς. Είναι σίγουρο ότι η ευρωπαϊκή ατζέντα για την βιωσιμότητα φέρνει αρκετές κανονιστικές εξελίξεις στον ασφαλιστικό τομέα. Η στροφή της ασφαλιστικής αγοράς σε επενδύσεις και πρακτικές με βάση τα κριτήρια ESG και η εξισορρόπηση αυτών με τους στόχους ανάπτυξης αποτελεί πρόκληση αλλά και ευκαιρία!
 

To Impact Plan της KPMG

Εμείς στην KPMG βοηθάμε τους ασφαλιστές να πλοηγηθούν σε μια ασφαλή πορεία σε αυτό το ταξίδι με οφέλη για την κοινωνία και τους ασφαλισμένους

Το δίκτυο της KPMG έχει δεσμευτεί με το πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα KPMG IMPACT που έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνει το ESG στην καρδιά των δραστηριοτήτων της και της λειτουργίας της. Ανταποκρινόμαστε σε γεγονότα που μετασχηματίζουν τον κόσμο μας και αναλαμβάνουμε δράσεις που είναι κρίσιμες για το βιώσιμο μέλλον των ανθρώπων, των πελατών και της κοινωνίας μας. Το “Our Impact Plan” όχι μόνο αναδεικνύει τη φιλοσοφία μας ως εταιρεία, αλλά παρέχει και έναν σαφή οδικό χάρτη για θέματα ESG, δείχνοντας σε εμάς, τους συνεργάτες και πελάτες μας εάν παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας. Μαζί, μπορούμε να έχουμε ένα διαρκή θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία.