Σκεφτόσαστε την μετάβαση από το Microsoft CRM 2015/2016 στην έκδοση D365 CE ;

Η οικογένεια εφαρμογών Microsoft D365 είναι σχεδιασμένη ώστε να λειτουργεί ιδανικά με μια πληθώρα οικοσυστημάτων προσφέροντας ταυτόχρονα πραγματική αξία και ROI. Μια από τις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες εφαρμογές είναι το Microsoft CRM.

Παρόλα αυτά, πολλές εταιρείες ακόμη χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft CRM. Ο λόγος που διστάζουν να προχωρήσουν προς τη σύγχρονη έκδοση D365 CE σχετίζεται κυρίως με την δυσκολία σε ότι αφορά την μεταφορά των υπαρχουσών παραμετροποιήσεων και αυτοματισμών. Παρόλα αυτά όλοι όσοι απασχολούνται στον χώρο του IT αντιλαμβάνονται ότι μια τέτοια μετάβαση αν γίνει με σωστά οργανωμένο τρόπο θα προσφέρει πολλά οφέλη  αλλά θα είναι και ταυτόχρονα μια ευκαιρία αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του υπάρχοντος CRM. 

Ποια είναι τα οφέλη της μετάβασης από το Microsoft CRM 2015/2016 στην έκδοση D365 ;

—   Ελκυστικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας (UI)

—   Μεγαλύτερη λειτουργικότητα των κλασσικών Modules ( Sales, Customer service)

—   Νέα λειτουργία και νέα Modules (Marketing, Project service, Field Service)

—   Άριστη διασύνδεση με το  M365/O365

—   Άριστη διασύνδεση με το Microsoft Teams

—   Άριστες δυνατότητες απομακρυσμένης λειτουργίας  

—   Εύκολη παραμτεροποίηση  (low code/no code)

—   Πληθώρα APIs για διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές

—   Πλήρως cloud περιβάλλον βασισμένο σε τεχνολογία Azure

Πώς μπορεί η KPMG στην Ελλάδα να βοηθήσει στην μετάβαση;

    

Η ομάδα

H KPMG διαθέτει μια ομάδα έμπειρων, κατάλληλα εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων επαγγελματιών, οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν και να αναλάβουν όλο το έργο της μετάβασης.

Οι ομάδες εργασίες περιλαμβάνουν τόσο στελέχη  που εργάζονται τοπικά στην Ελλάδα, όσο και στελέχη από το εξειδικευμένο κέντρο που εδρεύει στην Μάλτα. Αυτό μας επιτρέπει να επιλέγουμε τους ιδανικούς πόρους για κάθε έργο αλλά και να έχουμε πάντα επαρκή  διαθεσιμότητα.

H μεθοδολογία

Η KPMG Powered Enterprise είναι μια μεθοδολογία, η οποία επικεντρώνεται στα αποτελέσματα και ακολουθείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του έργου. Η μεθοδολογία έχει αναπτυχθεί εσωτερικά στην KPMG ως αποτέλεσμα μεγάλου αριθμού επιτυχημένων έργων. Ξεκινά από την οριστικοποίηση της λύσης και ολοκληρώνεται με την  υλοποίηση και την εκπαίδευση των χρηστών.

Ουσιαστικά αποτελεί ένα σημείο όπου η βαθειά γνώση του αντικειμένου, η γνώση βέλτιστων πρακτικών, η ικανότητα υλοποίησης και όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες συναντώνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και η σωστή διαχείριση της αλλαγής.

Υπηρεσίες που παρέχουμε

—   Αξιολογηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμός διορθώσεων

—   Αξιολόγηση της τεχνολογικής υποδομής

—   Αξιολόγησης της υπάρχουσας υλοποίησης

—   Καθαρισμός, ενοποίηση και εισαγωγή πελατειακών δεδομένων

—   Ενοποίηση CRM με λύσεις βελτίωσης αποδοτικότητας  (modern workspace)

—   Εγκατάσταση

—   Παραμετροποίηση

—   Διασύνδεση με τρίτα συστήματα

—   Προσδιορισμός του σχήματος αδειών

—   Εκπαίδευση χρηστών

—   Reporting/ BI

—   Παρακολούθηση έργου

—   Υπηρεσίες λειτουργίας- customer success  (μετά την υλοποίηση)

—   Παρακαλούθηση δεικτών επιτυχίας (μετά την υλοποίηση)

H έκδοση D365 σε μια ματιά

—  Έξυπνη και αποτελεσματική διαχείριση ευκαιριών πώλησης 

—  Πολυκαναλικές καμπάνιες Marketing

—  Βελτιωμένη διαχείριση διαδικασιών υποστήριξης πελατών με εξαιρετική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων 

—  Χαμηλού κόστους τεχνολογίας cloud – χρέωση ανάλογα με την χρήση

andreas galanis

Ανδρέας Γαλάνης

Senior Manager, Consulting
KPMG στην Ελλάδα