Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές

Άρθρο στο cnn.gr: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications and Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο cnn.gr: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications and Corporate ...

Ζούμε στην εποχή των διαρκώς αυξανόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων! Οι επενδυτές αναμένουν όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να συνεισφέρουν θετικά στην κοινωνία, να γίνονται όλο και καλύτεροι εταιρικοί πολίτες.

Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν οι επενδυτές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και γιατί έχει τεράστια σημασία για το ρόλο τους;
 

Πώς ορίζεται η ΕΚΕ;

Ο Αμερικανός συγγραφέας και οικονομολόγος Howard R. Bowen – για πολλούς ο «ιδρυτής» της ΕΚΕ - έγραψε το 1953 ότι οι επιχειρήσεις έχουν κοινωνική ευθύνη, που ορίζεται ως: η υποχρέωση των επιχειρηματιών να ακολουθήσουν αυτές τις πολιτικές, να λάβουν αυτές τις αποφάσεις ή να εφαρμόσουν αυτές τις δράσεις που ενισχύουν τους στόχους και τις αξίες της κοινωνίας μας.

Η ιδέα διαδόθηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 και η Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης το 1971 σημείωσε ότι υπάρχει ένα «κοινωνικό συμβόλαιο» μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, λέγοντας:

Ζητείται από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν ευθύνες απέναντι στην κοινωνία και να υπηρετήσουν ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπινων αξιών. Το να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες δεν είναι επαρκές. Οι επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα, καλούνται να συνεισφέρουν περισσότερο στην ποιότητα της αμερικανικής ζωής!

Με άλλα λόγια, υπήρχε αυξανόμενη αποδοχή της ιδέας ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να «κάνουν ενεργά καλό» στην κοινωνία.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο όρος triple bottom line ήρθε στο προσκήνιο από τον Αμερικανό συγγραφέα και σύμβουλο John Elkington, τον οποίο περιγράφει ως ένα πλαίσιο βιωσιμότητας που εξετάζει τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο μιας εταιρείας.
 

ΕΚΕ και ESG

Σταδιακά ο όρος ESG – περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση – γίνεται όλο και πιο διαδεδομένος.

Αν και το ESG δεν αποτελεί νομική υποχρέωση μιας εταιρείας, η καλή πορεία στον τομέα αυτό αποτελεί για τους επενδυτές ένα εχέγγυο της εταιρείας για το μέλλον.

Μερικά κοινά ζητήματα που ενδιαφέρουν πολλούς επενδυτές περιλαμβάνουν:

  • αποτύπωμα άνθρακα μιας εταιρείας
  • χρήση τοξικών χημικών ουσιών
  • ηθικός τρόπος λειτουργείας και εφοδιασμού
  • ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση
  • κοινωνική ένταξη (inclusion)
  • συμμετοχή της κοινότητας, και
  • diversity των διοικητικών συμβουλίων.

Για πολλούς επενδυτές, το ESG αφορά βασικά στον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία εξυπηρετεί το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την κοινότητα, τους πελάτες και τους μετόχους.
 

Πώς μπορούν οι επενδυτές να ερευνήσουν τη δράση ΕΚΕ των εταιρειών;

Ένας τρόπος είναι η έρευνα για προγράμματα ESG διαφόρων εταιρειών μέσω της επενδυτικής πλατφόρμας.

Επίσης, το διαδίκτυο διαθέτει πολύτιμες πληροφορίες. Έχουν αποκαλύψει τα μέσα ενημέρωσης τυχόν σκάνδαλα που συνδέονται με εταιρείες στις οποίες επενδύετε, γύρω από θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των εργαζομένων ή την εταιρική διακυβέρνηση;

Οι μεγάλες εταιρείες superannuation και οι επαγγελματίες επενδύσεων έχουν συχνά εξειδικευμένες ερευνητικές ομάδες αφιερωμένες στον εντοπισμό των εταιρειών που έχουν καλό ιστορικό στην ΕΚΕ, μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία αναζήτησης.

Επίσης, οι πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις μιας εταιρείας – όπως η έκθεση βιωσιμότητας, η έκθεση κοινωνικού αντίκτυπου ή η έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - δίνουν ένα στίγμα της ΕΚΕ τους. Φυσικά, ορισμένες εταιρείες μπορεί να είναι αρκετά παραπλανητικές στον τρόπο με τον οποίο μιλούν για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν βελτιώσει τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, αλλά να συνεχίζουν να έχουν ανεπαρκείς επιδόσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζονται τους εργαζομένους. Οι ανεύθυνες πρακτικές μιας επιχείρησης σε έναν τομέα μπορούν να ακυρώσουν τα οφέλη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε έναν άλλο.

Σε κάθε περίπτωση, η συμπεριφορά της επενδυτικής κοινότητας απέναντι στις εταιρείες αντικατοπτρίζει και την ΕΚΕ συμπεριφορά τους και η φωνή των επενδυτών μπορεί να ενισχύσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους!