Φορολογικά Νέα: 2 Αυγούστου 2022

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε κάποιες ενδιαφέρουσες αλλαγές τελωνειακού και φορολογικού χαρακτήρα που εισήχθησαν με τον Νόμο 4955/2022, με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2020/262.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF , 0.46 MB)

  • Διακίνηση για εμπορικούς σκοπούς των υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα Κράτος-Μέλος της ΕΕ προς άλλο Κράτος-ΜέλοςΓενικά
  • Καταστροφές και απώλειες των υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα Κράτος-Μέλος της ΕΕ κατά τη μεταφορά τους σε άλλο Κράτος-Μέλος
  • Άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου
  • Λοιπές Τελωνειακές Διατάξεις
  • Αναθεώρηση της διαδικασίας είσπραξης και του χρόνου απόδοσης των τελών χαρτοσήμου