Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ψηφιακή Εποχή

Άρθρο στην Εφημερίδα ΟΠΑ NEWS: Του Θανάση Κανάργια, HR Manager, Talent Acquisition and Performance Development, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στην Εφημερίδα ΟΠΑ NEWS: Του Θανάση Κανάργια, HR Manager, Talent Acquisition and...

Διανύουμε ίσως την πιο ενδιαφέρουσα και συνάμα πιο απαιτητική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας του επαγγέλματός μας. Η Ψηφιακή Εποχή έχει εγκατασταθεί για τα καλά στην καθημερινότητά μας και οι προκλήσεις και ευκαιρίες που τη συνοδεύουν δε θα μπορούσαν παρά να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της σύγχρονης Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Ως σύγχρονοι επαγγελματίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την αύξηση της ψηφιακής πολυπλοκότητας, που προκύπτει από το πλήθος των ηλεκτρονικών μέσων που διαχειριζόμαστε καθημερινά. Διεκπεραιώνουμε πλέον σύνθετες διαδικασίες ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, με χρήση πολλαπλών ψηφιακών εφαρμογών, γεγονός που μας επιτρέπει να προχωράμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και να βασιζόμαστε σε δεδομένα για την αποτελεσματική λήψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποφάσεων.

Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, τα λεγόμενα “HXM Human Experience Management Systems”, φαίνεται ότι εξυπηρετούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το σκοπό της αποτελεσματικής παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης της στρατηγικής Ανθρωπίνου Δυναμικού, σε πραγματικό χρόνο. Τα συστήματα αυτά αποτελούν σήμερα απαραίτητα μέσα άμεσης πληροφόρησης και ανατροφοδότησης, παρέχοντας δυνατότητες μέτρησης, ανάλυσης και παρουσίασης στρατηγικών δεικτών απόδοσης “Key-performance Indicators” των τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Παράλληλα, την τελευταία διετία βιώνουμε την εκτεταμένη χρήση εφαρμογών εικονικής συνεργασίας στον ψηφιακό χώρο (Virtual Collaboration Applications). Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες φέρνουν στο προσκήνιο την προστιθέμενη αξία της επένδυσης σε ψηφιακές εφαρμογές, αφού αποδεδειγμένα αποτελούν τη λύση – μονόδρομο για την υλοποίηση της στρατηγικής και την εξασφάλιση της απαραίτητης επιχειρησιακής συνέχειας. Συμβάλλουν, έτσι, καθοριστικά στην εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας του επιχειρείν, ως φορείς αλλαγής και μέσα προσαρμοστικότητας στα νέα δεδομένα της ψηφιακής αγοράς και της εξ αποστάσεως εργασίας.

Το 2022, μας βρίσκει να επανεφευρίσκουμε τους εαυτούς μας ως επαγγελματίες μέσω του Ψηφιακού Upskilling και Reskilling. Μας βρίσκει να εξελίσσουμε καθημερινά τις διαδικασίες πρόσληψης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού με χρήση υβριδικών πρακτικών και καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων.

Στον τομέα της στελέχωσης, η αναζήτηση ταλέντων είναι πια καθημερινή και εκτεταμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, εν μέσω μεγάλης κινητικότητας στην αγορά εργασίας. Η αναζήτηση γίνεται μέσα από παγκόσμιες πλατφόρμες (π.χ. LinkedIn), Talent hubs (π.χ. www.JustJobs.gr) και Applicant Tracking Systems. Παράλληλα, η φυσική μας παρουσία σε ημέρες καριέρας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Φοιτητικών Συνεδρίων (η KPMG  είναι φέτος Μέγας Χορηγός του 18ου ΦΣΔΕΤ) ολοκληρώνει την υβριδική μορφή της σύγχρονης στρατηγικής προσέλκυσης ταλέντων, η οποία εξισορροπεί την ανάγκη του εξανθρωπισμού των προσλήψεων (Humanizing Talent Acquisition in the Virtual Space).

Όσο για την εκπαίδευση, η εμπειρία που προσφέρουμε πλέον στους ανθρώπους μας είναι πλήρως εξατομικευμένη και εύκολα προσβάσιμη. Είναι ακόμα άμεσα διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κατά παραγγελία (Self-service Τraining) μέσω παγκόσμιων συστημάτων διαχείρισης εκπαίδευσης (GLMS - Global Learning Management System). Οι ευκαιρίες εκπαίδευσης είναι πολλαπλές και πραγματοποιούνται τόσο σε φυσικό όσο και σε εικονικό περιβάλλον (Blended Learning).

Οι δυνατότητες ανάπτυξης, τέλος, είναι ουσιαστικές, αντικατοπτρίζοντας την υπόσχεση που δίνουμε ως KPMG στους ανθρώπους μας: το λεγόμενο «Employee Value Proposition» (KPMG EVP). Τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης “Performance Evaluation Systems” εξυπηρετούν πλέον σκοπούς ανοιχτής ανάπτυξης των ανθρώπων μας και μετονομάζονται σε Open Performance Development Systems. Η στοχοθεσία μας βασίζεται στους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης και στις δεξιότητες που επιθυμούμε να αναπτύξουμε, μέσω δομημένης εκπαίδευσης και ομαδικής συνεργασίας, αλλά και με τη χρήση της ανατροφοδότησης ως βασικού εργαλείου ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η επαγγελματική μας συνείδηση επιβάλλει την υιοθέτηση μιας όσο το δυνατόν πιο ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στα πράγματα, που οφείλει να βασίζεται στην ενσυναίσθηση (Human-like Empathetic Approach). Το Ανθρώπινο στοιχείο, η άμεση, κατ’ ιδίαν και ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία σε φυσικό περιβάλλον (Co-location) αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την επαγγελματική μας ανάπτυξη. Η πεποίθησή μας για την ανάπτυξη, το Growth Mindset, βασίζεται στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων εμπιστοσύνης και στενής συνεργασίας μέσω προσωπικής αλληλεπίδρασης των ανθρώπων μας.

Η πρόκληση εδώ είναι η επίτευξη της απαραίτητης ισορροπίας, η γεφύρωση, με άλλα λόγια, του αναλογικού και ψηφιακού χάσματος. Καλούμαστε να υιοθετήσουμε σύγχρονα εργαλεία εικονικής πραγματικότητας (VR) και παράλληλα να ενδυναμώσουμε το φυσικό αποτύπωμα και τον ουσιαστικό αντίκτυπο του ανθρώπινου παράγοντα, από την επιχείρηση στους πελάτες μας έως την ευρύτερη κοινωνία εντός της οποίας δραστηριοποιούμαστε.

Η Ψηφιακή Εποχή ήρθε και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού την καλωσορίζει, διατηρώντας πάντα στο επίκεντρό της αυτό που λέει και ο τίτλος της: τον άνθρωπο.