Προϋπόθεση βιωσιμότητας ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ενέργεια

Άρθρο στο Energizinggreece.gr: Του Κώστα Γκαβαρδίνα, Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο Energizinggreece.gr: Του Κώστα Γκαβαρδίνα, Director, Consulting, KPMG...

Οι καταναλωτές είναι πλέον ψηφιακοί, ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την απολιγνιτοποίηση, με υψηλές απαιτήσεις ως προς το επίπεδο προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, τα κανάλια επικοινωνίας και τα καινοτόμα προϊόντα ενέργειας.

Ο κλάδος της ενέργειας αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Μέρος αυτών οφείλεται στις πρωτογενείς ενεργειακές πηγές, τις παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές ισορροπίες αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο, που εστιάζει στη μείωση των εκπομπών και την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα. Παράλληλα, η κλιμάκωση του ανταγωνισμού και η διαφοροποίηση των καταναλωτικών συμπεριφορών των πελατών καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου των παρόχων ενέργειας και την ψηφιοποίησή τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού ενεργειακού παρόχου συνοψίζονται σε:

  • Εστίαση στον πελάτη και προσαρμογή της εμπειρίας του κατά την επιλογή παρόχου και προγράμματος, τη σύναψη σύμβασης και την εξυπηρέτησή του με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τις ανάγκες. Ενδεικτικές πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι η άμεση ενημέρωση για διακοπές, βλάβες και προγραμματισμένες εργασίες μέσω SMS, έξυπνοι βοηθοί για την επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος ή/ και τη σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Η σημαντικότερη συνεισφορά ωστόσο είναι η παροχή προσωπική ανάλυσης της κατανάλωσης με συμβουλές για την εξοικονόμηση και την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και λύσεων.
  • Ψηφιακή κουλτούρα και δυνατότητες, τόσο ως προς τα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες (π.χ. Viber, WhatsApp) όσο και ως προς τις εσωτερικές διαδικασίες (π.χ. πλήρως ψηφιακές διαδικασίες συμβασιοποίησης, ενεργοποίησης/ διακοπής συνδέσεων, καταμέτρησης και παρακολούθησης κατανάλωσης).
  • Καινοτόμα εμπορικά και λειτουργικά μοντέλα που αξιοποιούν συνδυαστικές δράσεις, νέες τεχνολογίες και τεχνικές επιβράβευσης για να αυξήσουν και να διατηρήσουν την πελατεία. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή και διασύνδεση με έξυπνες συσκευές για τη δημιουργία smart home (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες, έλεγχος φωτισμού και κλιματισμού), δυναμική τιμολόγηση και επιβράβευση για συγκεκριμένες συμπεριφορές, καθώς και χορήγηση κινήτρων για την ηλεκτροκίνηση.
  • Λειτουργική υπεροχή που υποστηρίζεται από ευελιξία, ταχύτητα στην απόκριση και εστίαση στα δεδομένα. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία προληπτικής συντήρησης με αξιοποίηση big data analytics και IoT, απομακρυσμένο έλεγχο και βιντεοεπιτήρηση κρίσιμων υποδομών.

Τα παραπάνω έχουν ήδη ενταχθεί στα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως. Ωστόσο, η επιτυχημένη υλοποίησή τους βασίζεται σε μια σειρά κρίσιμων παραγόντων:

  • Δημιουργία αξίας, η οποία επιτυγχάνεται όταν κάθε δράση μετασχηματισμού ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις λειτουργικές ιδιαιτερότητες και έχει σαφώς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμους δείκτες απόδοσης.
  • Δέσμευση της διοίκησης, η οποία εκφράζεται από τα ανώτατα κλιμάκια και γνωστοποιείται στο σύνολο του προσωπικού. Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητη η εμπλοκή του συνόλου των μονάδων και ένταξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στη στοχοθεσία των στελεχών.
  • Ανασχεδιασμός και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού με στόχο την ενίσχυση των συνεργασίας των μονάδων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και κυρίως την κατάργηση αγκυλώσεων και πρακτικών που δε συνάδουν με τη σύγχρονη εταιρική ταυτότητα.
  • Αλλαγή κουλτούρας μέσα από τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την αναγνώριση και την επιβράβευση της απόδοσης και την εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης της αλλαγής.
  • Στρατηγική αναβάθμιση της Πληροφορικής, η οποία δεν αποτελεί απλώς ένα κέντρο κόστους αλλά υποστηρίζει έμπρακτα και στρατηγικά τους επιχειρησιακούς στόχους, δίνει έμφαση στην ταχύτητα, την ευελιξία και την ανθεκτικότητα, θωρακίζει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα και υλοποιεί πρακτικές enterprise service management.
  • Συμμετοχικότητα και κεντρικός συντονισμός προκειμένου το σύνολο των ψηφιακών δράσεων, των οργανωτικών μονάδων και των παραγωγικών διεργασιών να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα μετασχηματισμού, να παρακολουθούνται σε συνεχή βάση με μετρήσιμα στοιχεία και να αποτελούν μέρος της ατζέντας στα ανώτατα κλιμάκια της διοίκησης.

Η έμπειρη συμβουλευτική ομάδα της KPMG αναλαμβάνει να υποστηρίξει με αξιοπιστία και τεχνογνωσία το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, που περιλαμβάνει την κατάρτιση της στρατηγικής και του οδικού χάρτη, τον εντοπισμό χρηματοδοτικών εργαλείων και την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων, τη θωράκιση απέναντι σε κινδύνους κυβερνοασφάλειας καθώς και τη διαχείριση των σχετικών έργων. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται η παγκόσμια εμβέλεια του δικτύου της KPMG καθώς και ένα ευρύ δίκτυο συμμαχιών με τους παγκόσμιους πρωταγωνιστές της καινοτομίας σε θέματα Αυτοματοποίησης Διαδικασιών, Τεχνητής Νοημοσύνης, Machine Learning και διαχείρισης πελατών και επιχειρησιακών πόρων.