Φορολογικά Νέα: 19 Απριλίου 2022

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε παρακάτω τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με την Εγκύκλιο Ε.2019/2022 σε σχέση με τις αλλαγές που αφορούν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ευρέως γνωστές ως «Quick Fixes».

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.22 MB)

  • Ρυθμίσεις για αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος (“Call-off stock”)
  • Αλυσιδωτές Συναλλαγές
  • Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων από ΦΠΑ
  • Απόδειξη μεταφοράς/έγγραφα για την τεκμηρίωση του ενδοκοινοτικού χαρακτήρα των παραδόσεων