Ψηφιακός Μετασχηματισμός, ένα ταξίδι με ορατά αποτελέσματα

Άρθρο στο Περιοδικό Digital Finance: Του Μιχάλη Παπαγεωργίου, Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο Περιοδικό Digital Finance: Του Μιχάλη Παπαγεωργίου, Senior Manager, Consult...

Για να δημιουργηθεί επιχειρηματική αξία είναι απαραίτητο να συνδυαστούν το ανθρώπινο δυναμικό, οι εταιρικές διαδικασίες, και η τεχνολογία με τον βέλτιστο τρόπο. Η απάντηση στη σύνθετη άσκηση ονομάζεται Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

KPMG Powered Enterprise enabled by Microsoft Dynamics 365.

Η ταχύτητα στις αποφάσεις και η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές χαρακτηρίζουν το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, παράλληλα η δημιουργία επιχειρηματικής υπεραξίας βασίζεται στην   ποιοτική ανάλυση των εταιρικών δεδομένων μέσω σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και αξιόπιστης πληροφόρησης.

Η KPMG και η Microsoft ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν αξιόπιστη απάντηση με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής αξίας. Η KPMG έχει δημιουργήσει ένα  ισχυρό δίκτυο συνεργασιών με τις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στο χώρο της τεχνολογίας για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των εταιριών.

Η KPMG έχει δημιουργήσει το μελλοντικό επιχειρηματικό μοντέλο (Target Operating Model) βασιζόμενο σε έξι δομικά στοιχεία της επιχειρηματικής λειτουργίας, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογία αιχμής ώστε οι εταιρίες να είναι έτοιμες να απαντήσουν στις νέες προκλήσεις και να υλοποιήσουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους.

Το μοντέλο που ονομάζεται KPMG Powered Enterprise χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 για να υλοποιηθεί και να επιτευχθεί η προσδοκώμενη ωφέλεια. Η πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 παρέχει σήμερα τεχνολογία του μέλλοντος και είναι ένα νέο αξιόπιστο περιβάλλον λειτουργίας για τις επιχειρήσεις.

Το νέο μοντέλο πρέπει να δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα τι σημαίνουν  οι βέλτιστες πρακτικές για τους παρακάτω επιχειρηματικούς άξονες:

  • Εταιρικές Διαδικασίες
  • Ανθρώπινο δυναμικό
  • Μοντέλο παροχής υπηρεσιών
  • Τεχνολογία
  • Δεδομένα και Διαθεσιμότητα Πληροφορίας
  • Εταιρική Διακυβέρνηση & Έλεγχος
kpmg powered enterprise schema

Το μοντέλο KPMG Powered Enterprise που αξιοποιεί την πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα και οι επιχειρήσεις που έχουν ακολουθήσει την προσέγγιση μας για τον μετασχηματισμό τους ενδεικτικά έχουν πετύχει:

Microsoft Dynamics 365 table of results

* Στοιχεία από διεθνή έργα της KPMG

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG

Η KPMG υποστηρίζει πλήρως το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού και βοηθάει τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την νέα πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 αναβαθμίζοντας/βελτιώνοντας παράλληλα το λειτουργικό τους μοντέλο.