Σφίγγει ο κλοιός για τις ενδοομιλικές συναλλαγές

Δήλωση στο περιοδικό Finance Pro: Της Έφης Αδαμίδου, Γενική Διευθύντρια, Φορολογικό Τμήμα, KPMG στην Ελλάδα

Δήλωση στο περιοδικό Finance Pro: Της Έφης Αδαμίδου, Γενική Διευθύντρια, Φορολογικό Τμήμα

Έφη Αδαμίδου, Γενική Διευθύντρια, Φορολογικό Τμήμα, KPMG

Το Σχέδιο Δράσης BEPS του ΟΟΣΑ άλλαξε σημαντικά τη διεθνή φορολογική πρακτική και έφερε στο προσκήνιο τις έννοιες της «υπόστασης» και της «διαφάνειας».

Αναφορικά με την «υπόσταση», οι πολυεθνικές επανεξετάζουν τις αλυσίδες αξίας τους για να ευθυγραμμίσουν την ύπαρξη κερδών με τον τόπο που πραγματικά δημιουργείται η αξία, ιδίως σχετικά με την ιδιοκτησία άυλων αγαθών, που ελέγχεται ευρέως από τις φορολογικές αρχές.

Η «διαφάνεια» είναι η νέα τάση, καθώς αυξήθηκαν οι απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών για ενδοομιλικές συναλλαγές, όπως η υποβολή Εκθέσεων Ανά Χώρα σύμφωνα με τη Δράση 13, η Υποχρεωτική Γνωστοποίηση Πληροφοριών και η πρόσφατη Οδηγία της ΕE για τη δημόσια υποβολή Εκθέσεων Ανά Χώρα που θα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο το 2023. Οι φορολογικές αρχές έχουν πλέον πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων και χρησιμοποιούν εξελιγμένη τεχνολογία και αναλύσεις για την πραγματοποίηση στοχευμένων φορολογικών ελέγχων.

Οι πολυεθνικές επενδύουν στον μετασχηματισμό των φορολογικών τους τμημάτων μέσω της τεχνολογίας για να έχουν πρόσβαση σε ταχύτερες, πιο ακριβείς πληροφορίες και προβλέψεις, που επιτρέπουν τη λήψη τεκμηριωμένων στρατηγικών αποφάσεων. Έτσι, επιτυγχάνεται σωστή συμμόρφωση στις υποχρεώσεις γνωστοποίησης και ενημέρωση για το παγκόσμιο φορολογικό αντίκτυπό τους ως μέρος της ESG ατζέντας τους, καθώς η φορολογική στρατηγική, οι φορολογικές πρακτικές και η διακυβέρνηση χρησιμοποιούνται ως μέτρο βιωσιμότητας.