Η πανδημία έχει αλλάξει θεμελιωδώς τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Από τους 135 CEOs τραπεζών που συμμετείχαν στην ετήσια έρευνα της KPMG ”Global CEO Outlook”, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια διαχέουσα αίσθηση αισιοδοξίας με εστίαση στην καινοτομία και μια ισχυρή σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησης. Η έκθεση αυτή προσφέρει μια πιο λεπτομερή ματιά στον τρόπο με τον οποίο οι CEOs των τραπεζών παραμένουν συνδεδεμένοι εστιάζοντας στις ψηφιακές δυνατότητες, τον άνθρωπο και τον προορισμό της τράπεζας.

Η πορεία προς την ανανέωση

Με τις οικονομίες να επιστρέφουν στην κανονικότητα, τα επίπεδα αισιοδοξίας των CEOs των τραπεζών έχουν παραμείνει σταθερά σε σύγκριση με το 2020. Οι CEOs των τραπεζών είναι αισιόδοξοι σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους και την ενσωμάτωση του σκοπού και των αξιών τους στις επιχειρηματικές στρατηγικές. Καθώς προσανατολίζονται προς το μέλλον, ένας βασικός στόχος είναι η ενσωμάτωση αυτού του σκοπού στον ιστό των οργανισμών τους, κάτι που θα οδηγήσει στην δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ανανεωμένη αίσθηση του σκοπού

Η πλειοψηφία των CEOs των τραπεζών έχει επαναξιολογήσει τον σκοπό τους, προσαρμόζοντάς τον καλύτερα στις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών. Το 89% των CEOs των τραπεζών θεωρεί ότι τα επόμενα τρία χρόνια η επίτευξη του σκοπού  είναι αυτή που θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην κατανομή κεφαλαίων, τις συνεργασίες και τις εξαγορές και συγχωνεύσεις , με τις αποδόσεις για τους μετόχους (84%) και τη φήμη της επωνυμίας και τις οικονομικές επιδόσεις (και τα δύο 83%) να ακολουθούν.

Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, οι περισσότεροι CEOs των τραπεζών (88%) είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης των οργανισμών τους. Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, με το 75% να δηλώνουν αισιόδοξοι για την ανάπτυξη του τραπεζικού κλάδου τα επόμενα τρία χρόνια. Είναι ωστόσο λιγότερο αισιόδοξοι όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία.

Economic outlook (over next three years)

Economic outlook over next three years

Σύνδεση με εργαζομένους

Η ανάγκη για σταθερότητα είναι κρίσιμη σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον. Το 64% των CEOs πιστεύουν ότι σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη  - ποσοστό αυξημένο σε σύγκριση με το 55% του 2020. Οι CEOs αναγνώρισαν την αξία των εργαζομένων τους ως προτεραιότητα για να επιτύχουν τους στόχους ανάπτυξής τους. Είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, στην ευημερία τους και στη δημιουργία μιας κουλτούρας συμμετοχής όπου ενθαρρύνεται η ευέλικτη εργασία.

Success factors to ensure employees are engaged, motivated and productive

Success factors to ensure employees are engaged, motivated and productive

Στρατηγικές για ανάπτυξη

Καθώς στόχος των CEOs των τραπεζών είναι να αντιδρούν γρήγορα στις μεταβολές των αγορών - ιδιαίτερα στις αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών όπως διαμορφώνονται από τις ψηφιακές τεχνολογίες - θεωρούν ότι οι μη οργανικές στρατηγικές θα είναι κρίσιμες για την επίτευξη των φιλοδοξιών τους για ανάπτυξη. Η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες τάσεις είναι ο κύριος στόχος.

Ψηφιακή επιτάχυνση

Οι CEOs αναγνωρίζουν την ανάγκη για στροφή των επενδύσεων σε ψηφιακές ευκαιρίες και υιοθετούν μια επιθετική στρατηγική  που αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι είναι «πρωτοπόροι της αγοράς/ακολουθούν γρήγορα» με 67% να επενδύουν περισσότερα κεφάλαια στην αγορά νέας τεχνολογίας το 2021. Η στενή σχέση με τους πελάτες και η δημιουργική χρήση της τεχνολογίας δίνουν ώθηση σε καινοτομίες που προκαλούν ρύξη. Είναι σημαντικό για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να καταλαβαίνουν τους πελάτες τους - καλύτερα από τους ανταγωνιστές - με τον ψηφιακό τομέα να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το πετύχουν αυτό.

Η πλειοψηφία (68%) των τραπεζών σχεδιάζει επίσης να ενταχθεί σε κοινοπραξίες του κλάδου για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και την αύξηση των επενδύσεων σε καινοτόμες διαδικασίες για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων του οργανισμού.

Νέα αξιολόγηση των απειλών για την ανάπτυξη

Με την επιτάχυνση της ψηφιακής και εξ αποστάσεως εργασίας, ο κίνδυνος κυβερνοασφάλειας αναδείχθηκε ως η πιο σημαντική απειλή για τις επιχειρήσεις. Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης προβολής απασχολούν ιδιαίτερα τους CEOs των τραπεζών, με σχεδόν τους μισούς να εντοπίζουν την ανάγκη για εστίαση στη βελτίωση των σχετικών με την κυβερνοασφάλεια δεξιοτήτων και άλλους τομείς τεχνολογικού ρίσκου.

Οι CEOs θεωρούν επίσης τον φορολογικό κίνδυνο ως κορυφαία απειλή για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους - ενώ ανησυχούν περισσότερο σε σχέση με πριν από την πανδημία. Καταγράφηκε αύξηση 13% στον φορολογικό κίνδυνο έναντι του 2020, καθιστώντας τον έναν από τους πιο σημαντικούς κινδύνους το 2021, καθώς οι διεθνείς φορολογικές μεταρρυθμίσεις (π.χ. αυτές που εισήγαγε ο ΟΟΣΑ) και οι εγχώριες φορολογικές μεταρρυθμίσεις (π.χ. φορολογική μεταρρύθμιση των ΗΠΑ) έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Greatest threats to growth

Greatest threats to growth

Με τον κορυφαίο κίνδυνο για την ανάπτυξη να τους προβληματίζει, οι CEOs καταρτίζουν στρατηγικές προκειμένου να διασφαλιστούν έναντι σημαντικών απειλών, μεταξύ άλλων, οι κυβερνοαπειλές, οι διακοπές υπηρεσιών λόγων τεχνολογικών βλαβών και η κακοφημία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων τα επόμενα τρία χρόνια, με στόχο την δημιουργία μιας κουλτούρας κυβερνοασφάλειας στις επιχειρήσεις τους. 

Actions to build digital resilience

Actions to build digital resilience

Με γνώμονα τον σκοπό

Από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως την υποστήριξη της ποικιλομορφίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη αναμένουν από τις εταιρείες να έχουν θετικό αντίκτυπο σε μια σειρά από παγκόσμια ζητήματα. Οι CEOs των τραπεζών κατανοούν την αυξανόμενη ανάγκη για εστίαση στις προτεραιότητες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) και για σύνδεση με τον σκοπό τους, προκειμένου να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ διοχετεύουν σημαντικά κεφάλαια στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενώ οι περισσότεροι εστιάζουν κυρίως στην περιβαλλοντική πτυχή, αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η κοινωνική παράμετρος, με κάποιες τράπεζες να αναθεωρούν τις πολιτικές τους για τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα και τη σύγχρονη δουλεία σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις πρακτικές δανεισμού.

Focus on ESG during the pandemic

Focus on ESG during the pandemic

Διαφάνεια και λογοδοσία

Οι τράπεζες δεν μπορούν να αγνοήσουν την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία σε σχέση με τα ESG. To 2021, ένα υψηλότερο ποσοστό CEOs τραπεζών (58%) διαπίστωσαν σημαντική ζήτηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη για διαφάνεια και λογοδοσία στα ζητήματα ESG σε σύγκριση με το 2020. Ταυτόχρονα, επισήμαναν τις δυσκολίες σε σχέση με την επικοινωνία των προσπαθειών τους στα ενδιαφερόμενα μέρη, με το 44% να αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να πουν την ιστορία τους σε σχέση με τα ESG.

Εξαιτίας της έλλειψης μιας παγκόσμιας συμφωνίας σχετικά με την εναρμόνιση των γνωστοποιήσεων, έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα προτύπων και πλαισίων γνωστοποίησης, δυσχεραίνοντας έτσι περαιτέρω τη συλλογή δεδομένων και τις αναφορές. Ωστόσο, αυτό σύντομα πρόκειται να αλλάξει, καθώς το νεοσύστατο Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Βιωσιμότητας (ISSB) αναπτύσσει τα Πρότυπα Γνωστοποίησης Βιωσιμότητας IFRS που θα αποτελέσουν παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς και θα εστιάζουν στην αξία της επιχείρησης.

Προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο κόσμος έγινε όχι μόνο πιο γρήγορος καθώς επικράτησε η ψηφιακή επιτάχυνση, αλλά και πιο διχαστικός και διασπασμένος. Στις μεγάλες οικονομίες, οι κοινωνικές εντάσεις αυξάνονται. Οι CEO έχουν επίγνωση αυτής της διάθεσης του κοινού και η έρευνα δείχνει ότι είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εταιρείες στην προώθηση της συνολικής απόδοσης των μετόχων και τα συνολικά οφέλη για την κοινωνία.

View around global challenges

View around global challenges

Ατζέντα των CEOs

Η έρευνα  2021 CEO Outlook της KPMG αναδεικνύει μια αίσθηση αισιοδοξίας στα διοικητικά συμβούλια. Οι CEOs νιώθουν μια ισχυρή σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησής τους και επιθυμούν να επεκτείνουν την επιχείρησή τους ώστε να ανακάμψει ισχυρότερη από ποτέ.

Υπάρχει η ανάγκη ενός βιώσιμου μετασχηματισμού που ενθαρρύνει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, και οι τράπεζες του μέλλοντος θα χρειαστεί να είναι ευέλικτες και καινοτόμες, ενώ θα πρέπει να συνεργάζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουν ανθεκτικότητα και να συνεχίσουν την αναπτυξιακή πορεία τους. 

Συνδεθείτε μαζί μας

Η παγκόσμια αναστάτωση της πανδημίας επηρέασε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ωστόσο ο κλάδος βρίσκεται μπροστά από μια πληθώρα ευκαιριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα έρευνα και τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού για την παγκόσμια τράπεζα του σήμερα, συνδεθείτε μαζί μας σήμερα.

Συνδεθείτε μαζί μας