Στόχος βιώσιμη ανάπτυξη: Ήρθε η στιγμή των εταιρειών να δράσουν

Άρθρο στην Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Της Λίνας Μαγγίνα, ESG & Sustainability Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στην Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Της Λίνας Μαγγίνα, ESG & Sustainability Manager...

Με βάση την τεχνογνωσία που έχετε αναπτύξει γύρω από τα ESG και από τη θέση του συμβούλου management, θα λέγατε ότι οι ελληνικές εταιρείες έχουν ορατότητα στις ευκαιρίες και στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής;

Καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις μπαίνουν σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με τις κυβερνήσεις να διαχειρίζονται διαφορετικά πλέον την πανδημία διευκολύνοντας την οικονομική δραστηριότητα, αναμένεται εκθετική ανάπτυξη και επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτή είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με την κλιματική αλλαγή, κάτι το οποίο το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εταιριών το γνωρίζουν, αναζητώντας την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στους κίνδυνους της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, εφαρμόζοντας τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνέργειες και δράσεις. 

Την ίδια στιγμή αναγνωρίζουν και το πεδίο των ευκαιριών που ανοίγονται μπροστά τους. Ως το 2027, το 30% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της Ε.Ε. θα χρησιμοποιηθεί για την πράσινη μετάβαση, γεγονός που μεταφράζεται συνολικά σε 550 δις σε επενδύσεις, ενώ οι συνολικές ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν το 1 τρις μέχρι το 2030. Οι νέοι ESG κανονισμοί διαμορφώνουν ένα πλαίσιο διαφάνειας για τους επενδυτές, παρουσιάζοντας τεράστιες ευκαιρίες χρηματοδότησης, διευκολύνοντας παράλληλα  τη ροή ιδιωτικών κεφαλαίων και επιταχύνοντας περαιτέρω τις όποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες που συμβάλουν στην διαχείριση της κλιματικής αλλαγής.
 

Πώς αντιλαμβάνεστε τον δικό σας ρόλο εμπρός σε αυτή την πρόκληση;

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μέρος της καθημερινότητας κάθε σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχείρησης, ενώ παράλληλα οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής παραμένουν μεγάλη πρόκληση και απαιτούν την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής προσέγγισης, που αποτυπώνει τον τρόπο που μια εταιρεία εντάσσει τα ESG κριτήρια στις δραστηριότητές της, στις εσωτερικές της διαδικασίες, στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις αναφορές της. 

Σε αυτή την προσπάθεια των επιχειρήσεων, στην οποία καταγράφεται μια αυξητική δυναμική, η KPMG έρχεται να καλύψει κάθε ανάγκη, προσφέροντας όλο το εύρος των υπηρεσιών, όπως:  

  • Διαμόρφωση Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την δημιουργία κατάλληλων στόχων (KPIs) και προγραμμάτων
  • Υποστήριξη στην προσέλκυση υπεύθυνων επενδύσεων με κριτήρια ESG, δίνοντας την ευκαιρία για συμμετοχή σε υπεύθυνες κεφαλαιαγορές, χρηματιστηριακούς δείκτες και δείκτες αξιολόγησης
  • Ανάπτυξη Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και τη σύνταξη του Απολογισμού
  • Αναθεώρηση και βελτίωση εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών
  • Εξωτερική Διασφάλιση Απολογισμών, με βάση διεθνή πρότυπα (ISAE 3000, AA1000 AS κ.α.)
     

Η Συμφωνία της Γλασκόβης στο πλαίσιο της COP26 σας κάνει πιο αισιόδοξη για την προώθηση αλλαγών στα επιχειρηματικά μοντέλα με στόχο τη βιωσιμότητα;

H Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) επιτάχυνε τις σχεδιασμένες δράσεις για τους κλιματικούς στόχους. Η ανάγκη για άμεση κινητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον είναι επιτακτική, αλλά δεν είναι η μόνη, καθώς η βιωσιμότητα αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση και οι εταιρείες, αλλά και οι κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καλούνται να χαρτογραφήσουν τα βήματα της ESG πορείας τους, να συμμορφωθούν με πλήθος νέων κανονισμών και να δράσουν ουσιαστικά.

Η συνεργασία για την προώθηση και την επίτευξη των αλλαγών στα επιχειρηματικά μοντέλα αποτελεί την βασικότερη προϋπόθεση. Το αισιόδοξο επομένως είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι - επιχειρηματικός κόσμος, επενδυτές, οργανισμοί αξιολόγησης, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και άλλοι stakeholders – έχουν φτάσει πλέον σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ωριμότητας, δρώντας από κοινού, όπου αυτό είναι εφικτό. Η μεταξύ τους συνεργασία είναι πολύ σημαντική ώστε όλα όσα φαίνονται ως πρόκληση αυτή τη στιγμή να μεταφραστούν σε ευκαιρίες βελτίωσης και οικονομικής ανάπτυξης, σε όλο το φάσμα του ESG.