Προκλήσεις Κυβερνοασφάλειας για το 2022

Άρθρο στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ: Της Νεφέλης Χριστιά, Advisor, Cyber Security, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ: Της Νεφέλης Χριστιά, Advisor, Cyber Security, Consulting,KPMG

To 2021 σημάδεψε ανεξίτηλα τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, καθώς το πλήθος και η ποικιλία των απειλών της κυβερνοασφάλειας σημείωσαν σημαντική αύξηση. Συνδυαστικά με τις επιταγές της πανδημίας για την εξασφάλιση ενός απομακρυσμένου τρόπου εργασίας, επιχειρήσεις και οργανισμοί αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε ένα νέο πλαίσιο κυβερνοασφάλειας και σε μια νέα, πιο ψηφιοποιημένη κοινωνία, η οποία όμως, δημιούργησε ταυτόχρονα ευκαιρίες δράσης για επίδοξους «εγκληματίες» του διαδικτύου. Το πεδίο εφαρμογής των απειλών πρόκειται να εξελιχθεί και να επεκταθεί με ταχύτατο ρυθμό εντός του 2022, καθώς έννοιες όπως «Διαδίκτυο των Πραγμάτων», «ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς» και «υπολογιστικό νέφος» θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κυβερνοεγκληματιών. Σε μία κοινωνία  που οι απειλές της κυβερνοασφάλειας ολοένα και αυξάνονται και επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ψηφιακής μας ζωής, ο εφησυχασμός δεν αποτελεί επιλογή.

Λόγω της ψηφιοποίησης, ο αριθμός των συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο και ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται σε αυτό, αυξάνονται εκθετικά. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - ΙοΤ) αποτελεί τη σύγχρονη πραγματικότητα και κατ’ επέκταση το πεδίο εφαρμογής των σύγχρονων κυβερνοεπιθέσεων. Στο τρέχον έτος, δε θα προκαλέσει έκπληξη η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων, αφού είναι ανάλογη με την αύξηση του αριθμού των συσκευών που διασυνδέονται καθημερινά. Οι εν λόγω συσκευές, όταν δεν διαθέτουν τα κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας, αποτελούν ευάλωτα σημεία για κυβερνοεπιθέσεις, επιτρέποντας σε κυβερνοεγκληματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα ή ακόμα και να επιτεθούν περαιτέρω ενάντια σε άλλα συνδεδεμένα συστήματα.

Παράλληλα, τα ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς (5G) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης πραγματικότητας. Οι περισσότεροι οργανισμοί επενδύουν σε αυτή την τεχνολογία, ώστε να υποστηρίξουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης και τις χαμηλές καθυστερήσεις στο πλήθος των υπηρεσιών και εφαρμογών που προσφέρουν. Ωστόσο, η τεχνολογία 5G, όπως και κάθε αναπτυσσόμενη τεχνολογία, φέρει μαζί της τις δικές της προκλήσεις. Η πολυπλοκότητα των νέων δικτύων, εκτός από τις μεγάλες δυνατότητες διασύνδεσης που προσφέρει, φέρνει στην επιφάνεια νέες δυνατότητες επιθέσεων και παραβίασης των συστημάτων. Κρίνεται αναγκαία, λοιπόν, η ευαισθητοποίηση των οργανισμών, αλλά και η διαρκής επαγρύπνηση σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών κυβερνοασφάλειας.

Ταυτόχρονα, το 2021 αποτέλεσε ορόσημο στην υιοθέτηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) από πλήθος επιχειρήσεων και οργανισμών. Και μπορεί οι λύσεις του cloud να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, ωστόσο δε σημαίνει ότι αυτές αξιοποιούνται πάντα στο έπακρο από τους οργανισμούς. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με τον τρόπο που αξιοποιεί ο κάθε οργανισμός τις υπηρεσίες αυτές, τον τρόπο που τις διαχειρίζεται και τον τρόπο που προσεγγίζει την έννοια της κυβερνοασφάλειας. Δεδομένου ότι  η ίδια η υποδομή δεν είναι σε θέση να εξαλείψει όλες τις κυβερνοαπειλές, αποτελεί ύψιστη ανάγκη η ενίσχυσή της μέσω συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από τέτοιου είδους περιστατικά.

Με την παραδοχή ότι το είδος των κυβερνοεπιθέσεων εξελίσσεται, και το 2022 θα συνεχίσει να απαιτεί διαρκή εγρήγορση απέναντι σε κυβερνοαπειλές, επιχειρήσεις και οργανισμοί οφείλουν να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν σύγχρονες μεθόδους προκειμένου να παρακολουθούν τις υπηρεσίες τους, να εντοπίζουν έγκαιρα τις απειλές και να ανταποκρίνονται σε αυτές. Το 2022 πρόκειται να αποτελέσει μια χρονιά προσαρμοστικότητας για την κυβερνοασφάλεια, εφόσον η ίδια καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης και στις εξελισσόμενες απειλές που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών, αλλά και να αποτελέσει τον παράγοντα επιχειρηματικής επιτυχίας. Άλλωστε, σύμφωνα με το δημοφιλές γνωμικό του Stephen Hawking «Ευφυΐα είναι η ικανότητα της προσαρμογής στην αλλαγή».