Φορολογικά Νέα: 3 Ιανουαρίου 2022

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε κάποιες ενδιαφέρουσες φορολογικές διατάξεις που εισήχθησαν με τον προσφάτως δημοσιευθέντα νόμο 4876/2021.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF , 0.25 MB)

 • ΦΠΑ
 • Φόρος Δωρεάς
 • ΦΜΑ / Φόρος Δωρεάς 
 • ΚΦΕ
  • Παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση από τους φορολογούμενους συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 15 ν. 4172/2013)
  • Υπαγωγή στο άρθρο 5Γ ν. 4172/2013
  • Μεταβολή χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 48Α ν. 4172/2013 
  • Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ ν.4172/2013 και για το φορολογικό έτος 2022.