Ο πρώτος Δείκτης Ετοιμότητας Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα “Net Zero Readiness Index” της KPMG

Άρθρο στο περιοδικό Marketing Week: Της Λίνας Μαγγίνα, ESG & Sustainability Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο Marketing Week: Της Λίνας Μαγγίνα, ESG & Sustainability Manager, Consulting,KPMG

Μετά το τέλος της διάσκεψης για το κλίμα COP26, που διεξήχθη στις αρχές Νοεμβρίου στην Γλασκόβη, τα συμπεράσματα παραμένουν ανάμεικτα. Κάποιοι από τους ηγέτες που συμμετείχαν την έκριναν «επιτυχή» και «μια καλή ένδειξη για τις προσπάθειες βελτίωσης που γίνονται σε σχέση με την κλιματική αλλαγή», ενώ άλλοι θεώρησαν ότι «η πρόοδος ήταν πολύ ανεπαρκής σε σύγκριση με τις προσδοκίες όσον αφορά στις δεσμεύσεις για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής».

Το κλίμα βρίσκεται για περισσότερα από δέκα χρόνια πολύ ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μειωθεί πραγματικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ένωσης ώστε να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ότι αφορά στην χώρα μας οι επιπτώσεις είναι εξίσου σημαντικές μιας και η Μεσόγειος αποτελεί μια από τις περιοχές του κόσμου που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λεκάνη της Μεσογείου θερμαίνεται 20% ταχύτερα σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο και ότι η περιοχή αποτελεί ένα από τα κύρια κομβικά σημεία της κλιματικής αλλαγής ανά τον κόσμο. Η Μεσόγειος μετατρέπεται στην ταχύτερα θερμαινόμενη θάλασσα, γεγονός που αλληλοεπιδρά σημαντικά με τους τομείς της οικονομίας των χωρών που την περιβάλλουν και οδηγεί σε μη αναστρέψιμες μεταβολές σε όλο το οικοσύστημα

Tο όραμα της Ευρώπης για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, όπως εκφράζεται από τις πολιτικές που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και η πανδημία COVID-19 έδειξε για ακόμα μία φορά ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Η πανδημία και οι επιπτώσεις της ανέτρεψαν την πρόοδο προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), αυξάνοντας τη φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, θέτοντας ενδεχομένως σε δεύτερη μοίρα την χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τώρα λοιπόν περισσότερο από ποτέ είναι επείγουσα η εξεύρεση βιώσιμων λύσεων που θα βοηθήσουν και θα διευκολύνουν τις χώρες να ενταχθούν στην τροχιά της παγκόσμιας πράσινης ανάκαμψης.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποιος τυπικός δείκτης στην Ε.Ε. για τη μέτρηση του σημερινού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των χωρώνΗ KPMG, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της εταιρείας σε ότι αφορά τα θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, διαμόρφωσε τον Δείκτη Ετοιμότητας Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα (Net Zero Readiness Index - NZRI), ώστε να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα συγκρίνει την πρόοδο χωρών σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή

Ο δείκτης θα αξιολογεί το επίπεδο ετοιμότητάς τους και την ικανότητά τους να επιτύχουν Μηδενικό Ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα έως το 2050, ενώ θα συνυπολογίζει 103 επιμέρους δείκτες που η KPMG θεωρεί βασικούς παράγοντες για την επίτευξη Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα. Μεταξύ αυτών είναι η ετοιμότητα σε εθνικό επίπεδο και η ετοιμότητα σε επίπεδο τομέων και απευθύνεται τόσο στις κυβερνήσεις και στον δημόσιο τομέα, όσο και σε διεθνής οργανισμούς, επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο γενικό κοινό, προωθώντας έτσι την ατζέντα Μηδενικού Ισοζυγίου του Άνθρακα. 

Πηγές:

Resolution on the 2021 UN Climate Change Conference in Glasgow, UK (COP26): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0437_EL.html

Net Zero Readiness Index: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/09/net-zero-readiness-index.html