Η επικοινωνία της υπευθυνότητας ως δημιουργικό ερέθισμα

Άρθρο στο περιοδικό Marketing Week: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing & Communications Manager, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο Marketing Week: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing & Communications Manager, KPMG

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι τομείς ενδιαφέροντος στο κομμάτι της εταιρικής υπευθυνότητας σήμερα; 

Αν και οι τάσεις στο κομμάτι αυτό αλλάζουν συνεχώς, οι κύριοι πυλώνες της παραμένουν πάντα σταθεροί και μαζί τους ο σκοπός για τον οποίο οι εταιρείες επιλέγουν να εντάξουν στην ατζέντα τους δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας: να αφήσουν πίσω τους ένα θετικό αντίκτυπο.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση CEO Outlook της KPMG, η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος έχουν σκαρφαλώσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων, καθώς οι επιπτώσεις αυτών αφορούν όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και την κοινωνία εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες επικεντρώνονται σε πρακτικές που εναρμονίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και δημιουργούν μια citizenship ατζέντα η οποία περιλαμβάνει το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις πράσινες τεχνολογίες, αλλά και την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα.

Σήμερα στην ατζέντα έχει ανέβει το θέμα της συμπερίληψης και ενσωμάτωσης των ανθρώπων, το οποίο απασχολεί το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οι οργανισμοί αφουγκράζονται την διαφορετικότητα του κάθε στελέχους και το ενσωματώνουν με όλα τα χαρακτηριστικά του, σε μια προσπάθεια το άθροισμα όλων αυτών των χαρακτηριστικών να απελευθερώσει τα ταλέντα και τις ικανότητες των ανθρώπων.   

Ποια η άποψή σας όσον αφορά στην επικοινωνία ενεργειών εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας; Θεωρείτε ότι μια εταιρεία οφείλει να τις επικοινωνεί, και αν ναι με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό;

Η εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και η ενσωμάτωση τους στο πλάνο της στρατηγικής μας ανάπτυξης, είναι για εμένα μονόδρομος. Το υπεύθυνο επιχειρείν ωφελεί όχι μόνο το την ευημερία της επιχείρησης, αλλά και τον κοινωνικό ιστό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Στην οικογένεια της KPMG είμαστε προσηλωμένοι στην αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και τον ηθικό τρόπο λειτουργίας. Παρομοίως, οι δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που πραγματοποιούμε αποτελούν μια έκφραση του κώδικα αξιών, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μας από την ίδρυση της έως σήμερα. Για περισσότερα από 40 χρόνια λειτουργίας μας πραγματοποιούμε μια σειρά από δράσεις, περνώντας από τη φάση της φιλανθρωπίας, σε αυτή της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας και εν τέλει της βιώσιμης ανάπτυξης και των ESG πρακτικών. 

Πιστεύω πως οι εταιρείες έχουν την μοναδική «ευκαιρία» να δώσουν το καλό παράδειγμα και με πρεσβευτές τους ανθρώπους τους να αφήσουν το θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η επικοινωνία των δράσεων αυτών είμαι πεπεισμένος πως δίνουν το δημιουργικό ερέθισμα και παρακίνηση για να υιοθετήσουμε όλοι μας καλές πρακτικές, ξεκινώντας από την καθημερινότητα μας. Με το δεδομένο αυτό, εκτιμώ πως η επικοινωνία χρειάζεται να ξεκινάει «εκ των έσω» και να διαχέεται προς το κοινό και τους κοινωνικούς εταίρους.