Φορολογικά Νέα: 22 Δεκεμβρίου 2021

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα....

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε κάποιες ενδιαφέρουσες τροποποιήσεις φορολογικών διατάξεων που εισήχθησαν με τον προσφάτως δημοσιευθέντα νόμο 4864/2021.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.2 MB)

—     Τροποποιήσεις στον Α.Ν. 89/1967

—     Τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (τροποποίηση άρθρων 54Ε και 54ΣΤ Ν. 4174/2013)

—     Τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (τροποποίηση άρθρου 71Α Ν. 4172/2013)