Η σύγχρονη «βιομηχανία» επιχειρηματικών συμβούλων

Άρθρο στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ: του Νίκου Δημάκου, Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Tου Νίκου Δημάκου, Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο ΧΡΗΜΑ

Dimakos-Nick-Photo
  • Η σπουδαιότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.

Οι οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχουν έρθει αντιμέτωποι τα τελευταία χρόνια με εξελίξεις χωρίς προηγούμενο. Η πανδημία προκάλεσε κλυδωνισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα, επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθιέρωσε την εξ’ αποστάσεως εργασία και έδωσε πρόσθετη ώθηση στην πληροφορική, στην τεχνολογία και στην έρευνα. Η παγκόσμια οικονομία προσπαθεί να ανακάμψει από τα αλλεπάλληλα πλήγματα ενώ παράλληλα η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη φυσικών πόρων και η γενικευμένη απαίτηση για βιώσιμη ανάπτυξη εισάγουν πρόσθετες απαιτήσεις και πολυπλοκότητα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες, να υιοθετήσουν νέες πρακτικές και τεχνολογίες, να ανασχεδιάσουν τον τρόπο δουλειάς τους και να συμμορφωθούν με νέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να βελτιώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη για να επιβιώσουν.

Είναι πρακτικά αδύνατο να βρεθεί εκ των έσω η εμπειρία και η εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για τη διαχείριση των παραπάνω θεμάτων. Η συνεργασία με έναν αξιόπιστο σύμβουλο θα πρέπει να θεωρείται μονόδρομος, προκειμένου να παρασχεθεί άμεση, εστιασμένη και αξιόπιστη καθοδήγηση, βασισμένη σε εκτεταμένο R&D και αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  • Οι εκτιμήσεις σας για τις προοπτικές που ανοίγονται στο εγχώριο επιχειρείν.

Η οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αποτελεί το πλέον γόνιμο έδαφος για την καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  Πολυάριθμα χρηματοδοτικά μέσα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ 2021-2027, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης βρίσκονται στη διάθεση των οργανισμών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει άμεσα να καταστρώσουν τη στρατηγική τους για την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις ουσίας, να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα αλλά κυρίως την ανθεκτικότητά τους. Οι σωστά σχεδιασμένες επενδύσεις την τρέχουσα συγκυρία θα προσφέρουν θωράκιση απέναντι σε ένα αβέβαιο μέλλον και θα επιτρέψουν την πολλαπλασιαστική ανάκτησή τους οδηγώντας σε μειωμένο κόστος παραγωγής, αυξημένη διείσδυση στην αγορά, αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και πλήρη νομική και κανονιστική συμμόρφωση.

  • Τελικά κατά πόσο «ακριβές» ή/και απαραίτητες είναι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες;

Το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών δε θα πρέπει να αξιολογείται ως απόλυτο μέγεθος. Ένα συμβουλευτικό έργο επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση των προκλήσεων, το σχεδιασμό δημιουργικών λύσεων, προσαρμοσμένων στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις και την εστίαση στα θέματα ουσίας. Συμπυκνώνει τεχνογνωσία και εμπειρία, φέρνει νέα, πρωτότυπη γνώση στο υφιστάμενο προσωπικό και οδηγεί σε αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικά στοιχεία. Υπό αυτό το πρίσμα, η συνεργασία με έναν έμπειρο σύμβουλο παρέχει όχι μόνο άμεση εξοικονόμηση σε σχέση με το κόστος εσωτερικής υλοποίησης (που συχνά είναι ανέφικτη), αλλά οδηγεί τελικά σε πολλαπλάσια εξοικονόμηση  και οικονομικό όφελος.