Ριζική αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων στις ασφαλιστικές

Συνέντευξη στο περιοδικό Insurance World: του Διονύση Διαμαντόπουλου, Γενικός Διευθυντής, Consulting

Συνέντευξη στο Insurance World: του Διονύση Διαμαντόπουλου, Γενικός Διευθυντής, Consulting

Η ασφαλιστική βιομηχανία βρίσκεται εδώ και καιρό στο στάδιο της ψηφιακής μετάβασης. Οι μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί κολοσσοί ανά τον κόσμο, έχοντας ως γνώμονα τις καθημερινές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο ασφαλιστής και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών που επηρεάστηκαν σημαντικά από την ανασφάλεια και τους κινδύνους της πανδημίας του COVID-19, τοποθετούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην κορυφή της ατζέντας τους.

Με ποιο τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεματική και το 5G θα αποτελέσουν εργαλεία των ασφαλιστικών στους τομέα των αποζημιώσεων, στην πρόληψη της υγείας και στην διασύνδεση των συσκευών;

Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, βελτιώνουν παρωχημένες και χρονοβόρες διαδικασίες του ασφαλιστικού κλάδου. Ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα βιομετρικής ταυτοποίησης και επεξεργασίας του προσωπικού του προφίλ και των αιτημάτων του, μέσα από την προσωπική του συσκευή. Ο ασφαλιστής από την άλλη μεριά διεξάγει εκτιμήσεις απομακρυσμένα μέσω ανταλλαγής δεδομένων με τους εκάστοτε πελάτες του. Για παράδειγμα, η εφαρμογή της τηλεματικής στα οχήματα, προσφέρει δυνατότητες ανάλυσης της οδηγικής συμπεριφορά, βελτιώνει την εκτίμηση κινδύνου και διαμορφώνει αντίστοιχα ασφάλιστρα και αποζημιώσεις συμβολαίων.

Η ανταλλαγή όλων των παραπάνω δεδομένων και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συσκευών, διευκολύνεται από τα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Η εισβολή του 5G διασφαλίζει μεγάλες ταχύτητες ανταλλαγής δεδομένων, ενώ στις εποχές της πανδημίας, διευκολύνει την αντικατάσταση της δια ζώσης επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και ασφαλιστή με ομαλές, χωρίς καθυστερήσεις και υψηλής ευκρίνειας τηλεδιασκέψεις.

Μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση του τεχνικού αποτελέσματος;

Η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεματική, η λύσεις IoT και τα δίκτυα 5G εξυπηρετούν σημαντικά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ακόμη και σε πραγματικό χρόνο. Ως εκ τούτου, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι σε θέση να αναπτύσσει εξειδικευμένα εργαλεία εκτίμησης κινδύνου, να σχεδιάζει νέα προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ασφαλισμένων και να βελτιώνει την εμπειρία των τελικών πελατών.

Συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη είτε αυτός είναι πελάτης λιανικής είτε πάροχος;

Η νέα τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που οι ασφαλιστικές εταιρείες αλληλοεπιδρούν με τους ασφαλιζόμενους. Νέες απαιτήσεις από πλευράς πελατών και μεγαλύτερος ανταγωνισμός, διαμορφώνουν καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση του πελάτη. Ψηφιακοί βοηθοί, συσκευές καταγραφής βιομετρικών στοιχείων και αυτοματοποιήσεις είναι διαθέσιμες στους ασφαλιστικούς οργανισμούς με στόχο να προβλέψουν συμπεριφορές ασφαλισμένων, να καταγράψουν συμβάντα και να αναπτύξουν εργαλεία εξυπηρέτησης.

Έχουν επενδύσει μέχρι σήμερα οι εγχώριες ασφαλιστικές στην τηλεματική, ΑΙ και 5G;

Αν και σε πρώιμα στάδια, οι εγχώριες ασφαλιστικές επενδύουν συνεχώς και δείχνουν πρόθυμες απέναντι στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Ο ασφαλιζόμενος αλληλεπιδρά με ψηφιακούς βοηθούς που τον καθοδηγούν τόσο κατά τη δήλωση συμβάντος όσο και κατά την αποζημίωσή του. Τηλεφωνικά κέντρα αντικαθίστανται με εξελιγμένα συστήματα αναγνώρισης ομιλίας και καινοτόμα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που σε πραγματικό χρόνο εκτιμούν τόσο την ανάγκη του ασφαλισμένου όσο και την ψυχική του διάθεση. Παράλληλα, οι περισσότερες εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες εγκαθιστούν προηγμένα ρομποτικά συστήματα αυτοματοποιώντας χρονοβόρες διαδικασίες επεξεργασίας εγγράφων και επαναλαμβανόμενων διαχειριστικών εργασιών. Τέλος, στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό των ασφαλιστικών εταιριών στο εξωτερικό, έρχεται να προστεθεί η χρήση ιπτάμενων drones που μέσω δικτύων 5G επιτυγχάνουν καταγραφή συμβάντων ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Πώς οι ασφαλιστικές θα επιτύχουν τα αποτελέσματα αυτά, φτιάχνοντας τα δικά τους τμήματα ή συνεργαζόμενες με εταιρείες νέας τεχνολογίας;

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις που διεισδύουν στην αγορά και στηρίζονται αποκλειστικά στην ψηφιακή τεχνολογία. Έχοντας ως θετικό πρόσημο την κατανόηση των τεχνολογικών αναγκών και υιοθετήσει τη ψηφιακή κουλτούρα, οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να εδραιώσουν συνεργασίες με εταιρείες που παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις και υλοποιούν ψηφιακές λύσεις.  Τις εν λόγω συνεργασίες έρχονται να διευρύνουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνίων που δηλώνουν πρόθυμες να αναπτύξουν δίκτυα πέμπτης γενιάς διευκολύνοντας υπηρεσίες γρήγορης διασύνδεσης και τηλεματικής.