Παρόλο που οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών παραμένουν αβέβαιες, τα NPEs αναμένεται να αυξηθούν αναπόφευκτα καθώς οι κυβερνητικές παροχές καθώς και τα άλλα μέτρα στήριξης αρχίζουν να μειώνονται. Αυτό προβλέπεται να οδηγήσει τις τράπεζες στην περαιτέρω απομόχλευση των NPEs καθώς οι σχετικοί δείκτες βαίνουν πάλι αυξητικοί, ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο απόθεμα NPEs.

Σε αυτήν την έκθεση, εξετάζουμε την απόδοση της Ευρωπαϊκής αγοράς πώλησης δανείων το 2020 και συζητάμε βασικά θέματα του πεδίου απομόχλευσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας που πιστεύουμε ότι θα λάβει κεντρική θέση το 2021. Η έκθεση περιλαμβάνει μικροοικονομικά σενάρια, επισκόπηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, λεπτομέρειες για την ευρωπαϊκή αγορά NPE, τάσεις της αγοράς και αναφορά σε τρέχουσες ή ολοκληρωμένες Ευρωπαϊκές συναλλαγές Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs).

Για να κατεβάσετε την αναφορά, θα πρέπει να μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και στη συνέχεια να επιλέξετε το εικονίδιο PDF "Available for direct download".

Σημείωση: Η Έκθεση είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα.