Φορολογικά Νέα: Ιούνιος 2021

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, σας παραθέτουμε τα πιο πρόσφατα....

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση...

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, σας παραθέτουμε τα πιο πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση στα πλαίσια της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωναϊού (COVID -19).

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF , 0.5 MB)

  • Φορολογικός συντελεστής νομικών προσώπων και οντοτήτων.
  • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.
  • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και ασφαλιστικές εισφορές.
  • Ρυθμίσεις σχετικά με το φόρο πώλησης επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών.