Η προσέλκυση και διακράτηση του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού παραμένει βασική προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις

Συνέντευξη της Πέγκυς Βελλιώτου, Partner, People Services στο περιοδικό Fortune

Συνέντευξη της Πέγκυς Βελλιώτου, Partner, People Services στο περιοδικό Fortune

Σύμφωνα με την έρευνα Global Leaders Female Outlook η πιο σημαντική αλλαγή που έφερε η κρίση είναι η αυξημένη χρήση των εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας και συνεργασίας. Μάλιστα, η πλειοψηφία (97% και 94% στις παγκοσμίως και στην Ελλάδα αντιστοίχως) αναφέρει ότι επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτήν την ψηφιακή ανάπτυξη. Εσείς πως βλέπετε να υλοποιείται η ψηφιακή επιτάχυνση και μετασχηματισμός στη χώρα μας;

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι μονόδρομος, είναι κάτι που θα συνέβαινε αλλά οι συνθήκες της πανδημίας το επιταχύνουν. Εμείς στη KPMG το βλέπουμε στη καθημερινότητα μας από τις ανταποκρίσεις τον πελατών μας σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν στην υλοποίηση ενός τεχνολογικού μετασχηματισμού συνδεδεμένου με τις ανάγκες τους.

Η ετοιμότητα των εταιρειών στις νέες συνθήκες μίας τεχνολογικής αναβάθμισης είναι χαμηλή και αφορά τόσο σε θέματα κουλτούρας, ετοιμότητας του προσωπικού αλλά και πόρων που είναι απαραίτητα για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο. Είναι ξεκάθαρο πως στα επιχειρησιακά πλάνα των εταιρειών για το 2021 ο ψηφιακός σχεδιασμός είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί, αυτά τα έργα λόγω της πολυπλοκότητας και του κόστους έχουν έναν ορίζοντα υλοποίησης 3-5 έτη ανάλογα τα μεγέθη και τη πολυπλοκότητα.

Παράλληλα, οι εταιρείες πρέπει να προετοιμάσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους τόσο σε hard όσο και σε soft skills ώστε να μεταβούν σταδιακά σε ένα τεχνολογικά εκσυγχρονισμένο εργασιακό περιβάλλον.

Τέλος, πρέπει να ξέρουμε πως σε στελέχη c-level οι δεξιότητες που απαιτούνται είναι οι ψηφιακές δεξιότητες μαζί με τη διαχείριση αλλαγών, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Αναγνωρίζουμε πως στην Ελληνική αγορά αυτή η ανάγκη καλύπτεται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα τα στελέχη στη διοίκηση των εταιρειών να είναι συνειδητοποιημένα και να ετοιμάζονται για τη νέα πραγματικότητα, που είναι πλέον εδώ.

Ποιες οι ομοιότητες και διαφορές των Ελληνίδων σε ηγετικές θέσεις σε σχέση με την παγκόσμια αγορά;

Θεωρώ πως οι διαφορές που υπάρχουν αφορούν στην ωριμότητα των τοπικών αγορών, της κουλτούρας της χώρας, της εταιρείας, της κοινωνίας που εξελίσσεται το στέλεχος. Βλέπουμε μεγαλύτερο αριθμό γυναικών σε θέσεις c-level σε ανεπτυγμένες εργασιακά κοινωνίες, σαφώς σε ποσοστό νεότερες σε ηλικία γυναίκες παίρνουν θέσεις ευθύνης στις αγορές αυτές, και βεβαίως το κοινωνικό πλαίσιο υποστήριξης είναι πιο οργανωμένο ώστε μία γυναίκα να μπορέσει να συνδυάσει τη καριέρα με τη προσωπική της ζωή και την οικογένεια.

Η πανδημία έχει φέρει καθοριστικές αλλαγές για τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Ποιες αλλαγές θα μείνουν, τι θα αφήσουμε πίσω, τι θα κρατήσουμε στην μετά COVID-19 εποχή;

Αυτή είναι μία ερώτηση που η απάντηση είναι μάλλον θεωρητική και μόνο κατά προσέγγιση μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, πρέπει να περιμένουμε! Είναι πράγματι αρκετά αυτά που μάς έμαθε η πανδημία, κάποια από αυτά προσαρμοσμένα θα μείνουν και θα μας ακολουθήσουν στη συνέχεια.

  • Ήρθαν για να μείνουν

  • η εξ αποστάσεως εργασία

  • η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως κάθε οργανισμός θα τον ορίσει, με βάση τις ανάγκες και τους πόρους της

  • η διοίκηση ομάδων απομακρυσμένα, όπου αυτό φαινόταν μέχρι πρόσφατα σχεδόν αδύνατον, σε κάποιες περιπτώσεις

  • η ανάγκη για δεξιότητες που ήταν στις προτιμητέες αλλά τώρα είναι προαπαιτούμενος

  • η αποτελεσματικότερη επικοινωνία, διαδικτυακά ή δια ζώσης, συναντήσεις με ατζέντες, σε προκαθορισμένο χρόνο και με αποτελέσματα που οδηγούν σε πλάνο ενεργειών, αλλά και επικοινωνίες λιγότερο δομημένες για την απαιτούμενη ‘αποσυμπίεση’, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ εξίσου σημαντικά !

  • η ανάγκη για ωριμότητα στη διαχείριση του χρόνου και η ανάγκη για προτεραιότητες

  • Πάνω απ’ ΟΛΑ μας έμαθε πως τα απρόβλεπτα είναι στη ζωή, κάτι που συχνά ξεχνάμε! Μας έμαθε πως είναι απαραίτητο να φροντίζουμε τη δική μας και των κοντινών μας ανθρώπων την ισορροπία, ψυχική και σωματική ώστε να προχωρήσουμε, σε όποια συνθήκη.