Η ευφυής αυτοματοποίηση στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης

Άρθρο της Σοφίας Άννας Αλεξάκη, Senior Advisor, KPMG στην Ελλάδα στο iatronet.gr

Άρθρο της Σοφίας Άννας Αλεξάκη, Senior Advisor, KPMG στην Ελλάδα στο iatronet.gr

Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, αντιμετωπίζουν παγκοσμίως σημαντικές προκλήσεις και υψηλό φορτίο ευθύνης σχετικά με την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τρέχουσα πανδημία, η οποία επισήμανε ότι η άμεση και έγκυρη λήψη κλινικών αποφάσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19.

Η ψηφιακή τεχνολογία, με εργαλεία όπως η επιστήμη των δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να ανταποκριθεί στην παραπάνω ανάγκη, υποστηρίζοντας τη λήψη κλινικών αποφάσεων και επιφέροντάς παράλληλα τον μετασχηματισμό του κλάδου, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ένα ευφυές σύστημα υγείας που θα πετύχει αυξημένη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η τεχνολογία της ευφυούς αυτοματοποίησης αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) επιτρέπει την υλοποίηση κλινικών ρομποτικών συμβούλων με την μορφή chatbot ή RPA bots με δυνατότητες αναγνώρισης κλινικών προβλημάτων από πραγματικά δεδομένα ασθενών, με αποτέλεσμα την ταχύτερη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση τους, αλλά και απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα όπως «ποιο ήταν το αποτέλεσμα για τους ασθενείς που εισήχθησαν με τη νόσο COVID-19;» ή «ποιες θεραπείες συνταγογραφήθηκαν και πόσο επιτυχημένες ήταν;».

Σχετικό παράδειγμα είναι το εργαλείο κλινικής πληροφορικής GRACE, το οποίο δημιουργήθηκε με την εθελοντική συμμετοχή της KPMG σε συνεργασία με το νοσοκομείο Great Ormond Street Hospital της Αγγλίας, στο πλαίσιο του έργου της μονάδας GOSH DRIVE (Ψηφιακή Έρευνα, Πληροφορική και Εικονικά Περιβάλλοντα).

Το Grace τροφοδοτείται από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας και χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες AI και Graph για να επιτρέψει στους κλινικούς ιατρούς να βρουν νέες και σημαντικές απαντήσεις από τεράστια σύνολα δεδομένων ταυτοποιημένων ασθενών σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η τελική αποστολή είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές chatbot με τεχνολογία AI για τους γιατρούς, το οποίο να βοηθά στην διεξαγωγή της κλινικής τους λήψης αποφάσεων.

Οι περισσότεροι πάροχοι προϊόντων ανάπτυξης ευφυούς αυτοματοποίησης έχουν ήδη ενσωματώσει την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στο προϊόν τους, κάνοντας εύκολη την αξιοποίηση της υφιστάμενης επιστημονικής γνώσης για την υλοποίηση σχετικών λύσεων προς άμεση εφαρμογή στο πεδίο.

Ωστόσο, τέτοιες λύσεις ψηφιακής τεχνολογίας τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στον κλάδο της υγείας, παρόλο που υπάρχει η σχετική απαραίτητη τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία για τη σχεδίαση και την υλοποίηση τους. Ανάμεσα στα βασικά αίτια, είναι η δυσκολία συλλογής σημαντικά αξιοποιήσιμου όγκου δεδομένων υγείας, λόγω της έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων υγείας, σε συνδυασμό με τον φόβο ότι οι ρομποτικοί σύμβουλοι θα αντικαταστήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα, φυσικό γιατρό.

Σχετικά με τον ρόλο των ψηφιακών εργαλείων, αξίζει να σημειώσουμε ότι η αυτοματοποιημένη τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί εργαλείο του φυσικού γιατρού και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση και απόφαση για εκτέλεση, μόνο την υποστηρίζει. Θα μπορούσε να αποτελεί για παράδειγμα, μία επιπλέον «γνώμη» προς τον γιατρό σχετικά με την κλινική διάγνωση.

Εν κατακλείδι, η ευφυής αυτοματοποίηση με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μας προσφέρει λύσεις εξατομικευμένης ιατρικής, έγκαιρη ανίχνευση μολυσματικών ασθενειών αλλά και επίσπευση στην ανάπτυξη φαρμάκων και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής μας αλλά και ως ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική εξέλιξη.