Η τεχνολογία 5G καταλύτης της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης

Άρθρο του Διονύση Διαμαντόπουλου, Γενικός Διευθυντής Συμβουλευτικού Τμήματος, KPMG στο περιοδικό Fortune

Άρθρο του Διονύση Διαμαντόπουλου, Συμβουλευτικό Τμήμα στο περιοδικό Fortune

Μία από τις καινοτόμες τεχνολογίες που χαρακτήρισε το κλείσιμο του 2020 ήταν η εισαγωγή του 5G στην ψηφιακή καθημερινότητα τόσο των ανθρώπων όσο και των επιχειρήσεων.

Το 5G αποτελεί την επόμενη γενιά δικτύων που υπόσχονται πολύ υψηλές ταχύτητες και νέες δυνατότητες. Αποτελούν την εξέλιξη των σημερινών δικτύων 4G και σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν τη μεταφορά ακόμη μεγαλύτερου όγκου δεδομένων, αλλά και τη διασύνδεση εκατομμυρίων συσκευών. Οι δυνατότητες της νέας τεχνολογίας σχετίζονται τόσο με την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων όσο και την σταθερότητα της σύνδεσης, το μικρό χρόνο καθυστέρησης δικτύου καθώς και την υποστήριξη πολλαπλών ταυτόχρονων συνδέσεων συγκεντρωμένων σε κοντινή απόσταση.

H 5G τεχνολογία βασίζεται σε 4 πυλώνες: τη συνδεσιμότητα (connectivity), τις παρεχόμενες υπηρεσίες (services), το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Παράλληλα με τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, που λόγω δραστηριότητας επωφελείται από την ανάπτυξη πέμπτης γενιάς δικτύων, τομείς όπως η βιομηχανία, η υγειονομική περίθαλψη, τα μέσα μεταφοράς, το περιβάλλον και το online gaming θα επωφεληθούν από την νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Ξεκινώντας από τον Βιομηχανικό τομέα, τα 5G δίκτυα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό υποστηρίζοντας σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματοποίησης και IoT. Οι επαναλαμβανόμενες διαδικασίες επαναξιολογούνται, ο εξοπλισμός ελέγχεται σε συνεχή βάση ως προς την απόδοσή του και το παραγόμενο προϊόν υλοποιείται σε μικρότερο χρόνο και με βελτιωμένη ποιότητα.

Η υγειονομική περίθαλψη επωφελείται εξίσου από την 5G τεχνολογία. Τόσο εντός όσο και εκτός νοσηλευτικών ιδρυμάτων, διασφαλίζεται εικοσιτετράωρη παρακολούθηση ασθενών μέσω αισθητήρων που συλλέγουν και αναλύουν πληροφορίες για την υγεία. Επιτυγχάνεται συνεπώς βελτιωμένη φροντίδα ασθενή και χαμηλότερο κόστος, εξασφαλίζοντας την καλύτερη ποιότητα νοσηλείας.

Η τεχνολογία 5G αναπόφευκτα επηρεάζει τον κλάδο των μεταφορών και των μετακινήσεων. Δεδομένα που σχετίζονται με την κυκλοφορία των δρόμων, αλλαγές δρομολογίων, καθυστερήσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, αναγνώριση ελεύθερων χώρων στάθμευσης, βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα του πολίτη, εξοικονομούν πόρους για το περιβάλλον και διευκολύνουν τη λειτουργία επιχειρήσεων.

Ειδικότερα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή που συντελείται, περιοχές που απειλούνται από ακραίες καιρικές συνθήκες και αυξανόμενη ρύπανση επωφελούνται σημαντικά από τα πέμπτης γενιάς δίκτυα. Αισθητήρες, έξυπνες συσκευές και ταχύτερη διακίνηση δεδομένων εξασφαλίζουν πρόσβαση και ανάλυση πολλαπλών μετρήσεων με στόχο τον εντοπισμό καιρικών φαινομένων, περιοχών με επιβαρυμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και πηγές ρύπανσης.

Τέλος, καταλυτικός είναι ο ρόλος της 5G τεχνολογίας και στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Οι νέες υπηρεσίες μεταφέρουν τους παίκτες σε μια καινούργια πραγματικότητα επιτυγχάνοντας καινοτόμες λειτουργίες και εξελίσσοντας την εμπειρία εικονικής πραγματικότητας. Το online gaming, η γρήγορη συνδεσιμότητα, η υποστήριξη προηγμένων γραφικών αλλά και η ταυτόχρονη διασύνδεση πολλαπλών χρηστών, βελτιώνουν το προϊόν ψυχαγωγίας και ικανοποιούν τον τελικό παίκτη.

Η εισαγωγή του 5G στις αρχές του 2021, ήρθε δυστυχώς αντιμέτωπη με τις νέες συνθήκες της πανδημίας COVID-19. Απόρροια της συγκεκριμένης συγκυρίας ήταν, από τη μια μεριά η δυσκολία στην ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς, από την άλλη όμως, η εκθετική αύξηση στη χρήση τεχνολογίας και στην ανάγκη διακίνησης όλο και περισσότερων δεδομένων. Στη νέα πραγματικότητα της πανδημίας αλλάζουν σημαντικά οι απαιτήσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων, καθιστώντας την ανάγκη για παροχή ψηφιακών υπηρεσιών επιτακτική για όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο ανήκουν.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και οικονομική ύφεση, το 5G προβλέπεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, συμβάλλοντας σημαντικά στην επόμενη βιομηχανική επανάσταση.