COVID-19: Η νέα πραγματικότητα, η νέα κανονικότητα

Άρθρο της Πέγκυς Βελλιώτου, Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικός τομέας στο iatronet.gr

Άρθρο της Πέγκυς Βελλιώτου, Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικός τομέας στο iatronet.gr

Οι αλλαγές που συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες σε όλους τους κλάδους της οικονομίας είναι εμφανής και σίγουρα δεν έχουν σταματήσει εδώ. Μία νέα κανονικότητα θα επιφέρουν αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, τόσο στη δομή τους εσωτερικά, όσο και στην αντιμετώπιση του πελάτη. Άλλωστε και ο τελευταίος επιδεικνύει άλλο προφίλ από το παρελθόν.

Οι αλλαγές αφορούν και στο χώρο της υγείας, καθώς η πανδημία έβαλε διαφορετικές ταχύτητες ανταπόκρισης σε πολλές λειτουργίες αυτού του κλάδου και δημιούργησε ανάγκη για αλλαγές που είχαμε συνηθίσει σε άλλους κλάδους. Αυτό που αντιλαμβάνονται οι ηγέτες του κλάδου αυτού είναι πως δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να περιμένεις τις εξελίξεις αλλά να τις προλαβαίνεις και αυτό απαιτεί άλλη προετοιμασία από το παρελθόν.

Η KPMG μέσα στους μήνες της πανδημίας διενέργησε έρευνα που αφορούσε στο χώρο της υγείας. Η έρευνα αφορούσε χώρες της Ευρώπης και οι απαντήσεις προήλθαν από δείγμα 840 στελεχών. Μέσα από την έρευνα εντοπίσαμε ενδιαφέρουσες περιοχές που αλλάζουν και που σταδιακά προσαρμόζονται σε μία εποχή που απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση σε πολλά επίπεδα. Το ενδιαφέρον ήταν πως αυτές οι αλλαγές έγιναν και γίνονται με ταχύτητες που δεν είναι ο κλάδος συνηθισμένος, αλλά με ενδιαφέρον βλέπουμε πως προσαρμόζεται.

Μερικά από τα ευρήματα της έρευνας παραθέτουμε συνοπτικά παρακάτω:

1. Στο κλάδο της υγείας η έρευνα έδειξε με σαφήνεια πως το οικοσύστημα απαιτεί συμμαχίες και συνεργασίες. Μέσα από στρατηγικές συμμαχίες θα επιτευχθούν:

 • ταχύτητες που επιβάλλει πλέον η αγορά αλλά και ο «πελάτης»,
 • μείωση στα κόστη,
 • ποιοτικότερα αποτελέσματα,
 • μείωση ρίσκου στο τρόπο λειτουργίας του κλάδου και βέβαια
 • συνδυασμός ικανοτήτων των επιμέρους μερών

2. Ο ρόλος του Leader στο κλάδο υγείας θέλει το στέλεχος να προέρχεται από το χώρο της υγείας και να πλαισιώνεται από στελέχη που σε εμπειρία και σπουδές είναι επίσης από το κλάδο. Κάποια χρόνια πίσω είδαμε ηγέτες εταιρειών του κλάδου υγείας να αντικαθίστανται από στελέχη άλλων αγορών, η τάση αυτή φαίνεται για τα επόμενα χρόνια να εγκαταλείπετε. 

3. Η έρευνα έδειξε με σαφήνεια την ανάγκη του κλάδου να ενισχύσει περαιτέρω συγκεκριμένες δεξιότητες των στελεχών του και οι βασικές περιοχές που αναδείχθηκαν ήταν

 • η διαχείριση της αλλαγής
 • η ανάγκη να κατανοούν τα στελέχη αποτελεσματικότερα τους συνεργάτες και πελάτες τους, η περαιτέρω καλλιέργεια του “empathy” φαίνεται επιβεβλημένη
 • οι ταχύτητες στην ανταπόκριση σε νέα  δεδομένα
 • η ανάπτυξη του decision making
 • η αποτελεσματική συνεργασία με διαφορετικούς stakeholders και η διαχείριση ισορροπιών

4. H ανάγκη για την εισαγωγή τεχνολογίας στον κλάδο κρίνεται αναγκαία. Μάλιστα η μελέτη έδειξε πως τα μεγαλύτερα πακέτα επενδύσεων αφορούν στην ψηφιακή ενίσχυση των εταιρειών στο κλάδο.

5. Η εισαγωγή των “big data & analytics” ως εργαλεία σε ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων. Στόχος είναι να μπορέσουν οι ηγετικές ομάδες να πάρουν αποφάσεις γρήγορα με το μικρότερο ρίσκο.

6. Η προσέγγιση του πελάτη με έναν διαφορετικό τρόπο, αποτελεσματικότερο, αμεσότερο, ποιοτικότερο και ταυτόχρονα με μεγαλύτερη ευαισθησία.

Σε επόμενη ενότητα της έρευνας τα ευρήματα αφορούσαν στο νέο τρόπο εργασίας ως αποτέλεσμα της πανδημίας, εδώ οι περιοχές που απασχόλησαν περισσότερο ήταν (σε νούμερα) οι παρακάτω:

 • 84% των ερωτηθέντων απάντησαν πως η εταιρεία τους ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην εργασία από το σπίτι παρόλο που ο κλάδος δεν ήταν έτοιμος αλλά και συνηθισμένος σε αυτή τη συνθήκη
 • 89% των στελεχών ανέφεραν πως έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις της εργασίας τους στη καθημερινότητα, σε ώρες εργασίας αλλά και σε πολυπλοκότητα λόγω των νέων προκλήσεων στο χώρο της υγείας
 • 49% των εργαζόμενων θεωρούν πως η ψυχική υγεία έχει κλονιστεί σημαντικά και τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής θα τα δούμε αρκετά αργότερα 
 • 35% των εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης δήλωσαν πως έχει μειωθεί η δέσμευση τους προς τον εργοδότη τους
 • 64% των εργαζομένων υποστηρίζει πως η τηλεργασία ήρθε για να μείνει τουλάχιστον στο 50% τους χρόνου εργασίας
 • 81% των εργαζομένων απάντησαν πως το κοινωνικό πρόσωπο των εταιρειών τους σε αυτή τη συνθήκη της πανδημίας θα επηρεάσει σημαντική την απόφαση τους να παραμείνουν στην εταιρεία. 

Τα παραπάνω ευρήματα και οι διατυπώσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσουμε το μοντέλο διοίκησης των εταιρειών μας, το πρόσωπο μας προς τη κοινωνία, τη προσέγγιση μας στον πελάτη και να δούμε σε όλους τους κλάδους αλλά κυρίως σε αυτόν της υγείας που για μία ακόμη φορά κατανοούμε τη σημαντικότητα του, την ευκαιρία να προγραμματίσουμε το μέλλον δημιουργώντας ένα μοντέλο ευέλικτο, τεχνολογικά μοντέρνο, με επενδύσεις που θα εστιάσουν σε μεγαλύτερες συνεργασίες και συγκέντρωση δυνάμεων. 

Η ιστορία δείχνει πως όσο μεγαλύτερη είναι η κρίση τόσο μεγαλύτερες ευκαιρίες δημιουργούνται για όσους είναι καλά προετοιμασμένοι στη διαχείριση αλλαγής και έχουν αναπτύξει αντανακλαστικά που βοηθούν σε γρήγορες βραχυπρόθεσμες αποφάσεις