Το μεγάλο ζητούμενο εξακολουθεί να είναι η εισφορά αλληλεγγύης

Άρθρο της Γεωργίας Σταματέλου, Γενική Διευθύντρια και Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών στο περιοδικό Finance Pro

Άρθρο της Γεωργίας Σταματέλου στο περιοδικό Finance Pro

1. Μετά από δέκα χρόνια κρίσης τον τελευταίο χρόνο είδαμε μειώσεις των φορολογικών συντελεστών. Ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων μειώθηκε σε 24% από 29%, ο φορολογικός συντελεστής για τα μερίσματα μειώθηκε σε 5%, ενώ είδαμε και μικρές μειώσεις στους συντελεστές για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. Το μεγάλο ζητούμενο πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι η εισφορά αλληλεγγύης. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται ειδική μνεία στο θέμα αυτό και στις προτεινόμενες δράσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη. Η απάλειψη της εισφοράς αλληλεγγύης είναι κρίσιμη για να μειωθεί το βάρος στην επίσημη εργασία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Επίσης, η μείωση ή η απάλειψη της εισφοράς θα ενισχύσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών με ευεργετικά αποτελέσματα στην κατανάλωση. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε όλοι με προσοχή τις επιπτώσεις στα δημοσιονομικά της χώρας της προσωρινής αναστολής της εφαρμογής της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021 στην μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα.

2. Έπειτα από τις τελευταίες αλλαγές στον φορολογικό νόμο και με την επιφύλαξη της ανάγκης της διόρθωσης των φορολογικών συντελεστών για την μισθωτή εργασία, θεωρώ ότι η προτεραιότητα δεν είναι η περαιτέρω μείωση των συντελεστών. Εξάλλου από έρευνες της KPMG διεθνώς βλέπουμε ότι οι επενδυτές για να αξιολογήσουν το φορολογικό σύστημα μιας χώρας εξετάζουν πρώτα την σταθερότητα και αμέσως μετά τη δυνατότητα να προβλέψει κάποιος τις ενέργειες της φορολογικής Διοίκησης. Τρίτος παράγοντας είναι οι χαμηλοί πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι πιο σημαντικές οι αλλαγές στον φορολογικό νόμο που προσφέρουν κίνητρα στους επενδυτές όπως οι πρόσφατες αλλαγές στον νόμο για τα γραφεία του Ν89, με σκοπό να γίνει η Ελλάδα προορισμός για κέντρα κοινών υπηρεσιών (Shared Service Centers) και τα φορολογικά κίνητρα Έρευνας & Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να επισημάνουμε αλλαγές οι οποίες αναιρούν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που είχε η ελληνική οικονομία σε σχέση με τις οικονομίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών, όπως τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα τα οποία επιλέγουν να υιοθετήσουν την Ελλάδα ως τόπο φορολογικής κατοικίας και η απαλλαγή των νομικών προσώπων από τον φόρο κεφαλαιακών κερδών για την πώληση συμμετοχών, το περίφημο “participation exemption”, το οποίο ψηφίστηκε και αυτό πέρσι τον Δεκέμβριο.

Για να είμαστε πετυχημένοι στην προσπάθεια να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις θα πρέπει να υπάρξει Εθνικό σχέδιο με προσήλωση στην κατεύθυνση αυτή. Πρέπει να σχηματιστεί η ατζέντα, να διαμορφωθούν οι πολιτικές, να προταθούν ορθολογικές λύσεις στην πολιτική ηγεσία λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της εποχής μας και κυρίως να υπάρχει επίβλεψη για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει επανειλημμένως την πολιτική ηγεσία της χώρας να βάζει ψηλά στην μεταρρυθμιστική ατζέντα την φορολογία και να αναγνωρίζει τον ρόλο που η φορολογία μπορεί να παίξει στην διαμόρφωση θετικού επενδυτικού κλίματος για την χώρα. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για τις αλλαγές που έρχονται παρά την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που περνάει όλος ο πλανήτης. Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία, τη σελίδα της ανάπτυξης.
 

Blue clouds