6 προκλήσεις που φέρνει η «νέα πραγματικότητα» στο τραπεζικό σύστημα

Άρθρο του Χάρη Συρούνη, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικού Τμήματος, KPMG στο insider.gr

6 προκλήσεις που φέρνει η «νέα πραγματικότητα» στο τραπεζικό σύστημα

Στις 14 Σεπτεμβρίου η KPMG International διοργάνωσε ένα webinar με σκοπό να αποτυπώσει τις σκέψεις της για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος έχοντας συμμετέχει σε πολλές συζητήσεις με τους επικεφαλής κολοσσιαίων τραπεζών αλλά και μέσα από την εμπειρία πρόσφατων εργασιών της σε μεγάλες τράπεζες.

Το webinar αυτό έγινε υπό την επίβλεψη του Judd Caplain, Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της KPMG International με την βοήθεια των αντίστοιχα υπευθύνων από τις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές σε ΗΠΑ, Ασία και Ευρώπη.

Είναι βέβαιο πως οι αλλαγές αυτές οι οποίες συζητήθηκαν θα αποτυπωθούν σύντομα και στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Για το λόγο αυτό αξίζει κανείς να μελετήσει τα συμπεράσματα του webinar που συνοπτικά ήταν:

  • Νέοι τρόποι διανομής τραπεζικών υπηρεσιών: Ο παραδοσιακός τρόπος συνωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα θα αντικατασταθεί με ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπου μεταξύ άλλων οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια μέσω ειδικών κέντρων εξυπηρέτησης πελατών.
  • Η οικονομία συνολικά ψηφιοποιείται: Οι τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέους ανταγωνιστές και ανώνυμούς παίκτες κάνοντας τον τρόπο παρακολούθησης από την κεντρική τράπεζα δύσκολη. Τέτοια παραδείγματα είναι οι εταιρείες fintech ή και η Google.
  •  Νέο τρόπο λειτουργίας: παρατηρούμε μια αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων των τραπεζών για να μειώσουν το κόστος αλλάζοντας την λειτουργική τους δομή. Συνεπώς το μοντέλο με το τραπεζικό υποκατάστημα πάει να μειωθεί.
  • Νέοι τρόποι εργασίας: η τηλεργασία και η παρακολούθηση εργασιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων θα είναι όχι κάτι σπάνιο αλλά μόνιμο.
  • Νέοι κίνδυνοι: πέραν του πιστωτικού κινδύνου, ο λειτουργικός και ο ψηφιακός κίνδυνος θα αποτελέσουν μια νέα παρακολούθηση για την λήψη αποφάσεων.
  • Νέες προτεραιότητες: Η αξία μιας τράπεζας θα προσμετράτε όχι από τους δείκτες απόδοσης, κλπ. αλλά πως συμβάλλει στην διατήρηση του περιβάλλοντος κλπ.

Για την αντιμετώπιση της «νέας κανονικότητας», οι τράπεζες χρειάζονται μεγαλύτερη διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ τους. Η ανώτατη διοίκηση των τραπεζών πρέπει να κατανοήσει το τι ζητούν οι πελάτες και πως μπορούν να τους εξυπηρετήσουν στην νέα εποχή της τεχνολογίας και της επικοινωνίας από απόσταση. Οι ανάγκες των πελατών έρχονται σε πρώτη θέση από το παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας που ήταν το τι έχει να σου προσφέρει ως λύση η τράπεζα. Η ανάγκη δημιουργεί την λύση.

Η τάση αυτή θα αποφέρει σημαντικές αλλαγές στην οργανωτική και διοικητική δομή των τραπεζών για να ανταποκριθούν στην νέα στρατηγική. Οι Ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει αυτές τις αλλαγές και έχουν ανακοινώσει τα πρώτα βήματα για την ψηφιακή εποχή της τραπεζικής λειτουργίας. Μένει να δούμε αν οι πελάτες των τραπεζών πόσο γρήγορα θα αλλάξουν απόψεις για το τι ζητούν από μια τράπεζα. Είναι θέμα χρόνου και στην επόμενη πενταετία θα είναι τελείως διαφορετικό το τραπεζικό τοπίο από ότι σήμερα.