Άρθρο 48 - Νόμος 4701/2020: Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Άρθρο 48 - Νόμος 4701/2020 - Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, σας παραθέτουμε τα βασικά σημεία του Άρθρου 48 του Νόμου 4701/2020 του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

1000
Picture of Christos Krestas

Partner, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση:

  • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και κίνητρα εφαρμογής της

  • Προϋποθέσεις εφαρμογής κινήτρων

  • Διαδικασία επιλογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας