COVID-19 και εξ αποστάσεως εργασία: Αποδοχές και παροχές

Συνέντευξη της Βερώνης Παπατζήμου στο περιοδικό FORTUNE

Συνέντευξη της Βερώνης Παπατζήμου στο περιοδικό FORTUNE

Και ενώ το μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας μπορεί να προσομοιάζει με παροχή, τίθενται ερωτήματα σχετικά με τις αποδοχές: «Είναι ξεκάθαρο ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν μια σειρά από επαγγέλματα και η απασχόληση θα μειωθεί. Παράλληλα, βέβαια, θα δημιουργηθούν και άλλες θέσεις εργασίας. Πιθανόν να δούμε μειώσεις αποδοχών, αλλά και αυξήσεις. Ήδη μέσα στην κρίση υπάρχουν εταιρείες που κάνουν προσλήψεις» σημειώνει στο Fortune η γενική διευθύντρια στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG στην Ελλάδα, Βερώνη Παπατζήμου, εξηγώντας ότι στην κρίση του COVID-19 δεν είναι οι υψηλά αμειβόμενοι αυτοί που σηκώνουν το βάρος.

Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής είναι οι χαμηλόμισθοι και όχι τα διοικητικά στελέχη: νοσηλευτικό προσωπικό, καθαρίστριες, εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ και άλλες κατηγορίες εργαζομένων έρχονται κοντά στον κίνδυνο μόλυνσης. «Ζητούμενο είναι αν θα δούμε τους μισθούς να αυξάνονται γι’ αυτές τις θέσεις. Είναι πιθανόν, στο πλαίσιο των αλλαγών του εργασιακού μοντέλου, να δούμε να επηρεάζεται το πρότυπο αμοιβών και να κλείνει η μισθολογική ψαλίδα. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της κρίσης» τονίζει.

Η Βερώνη Παπατζήμου εμφανίζεται, σε γενικές γραμμές, συγκρατημένα αισιόδοξη, λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να αναδιοργανωθούν για να ξεπεράσουν την κρίση πιάνοντας το νήμα από μια περίοδο, η οποία, κατά γενική παραδοχή, αποτέλεσε ένα θετικό momentum για την οικονομία σε συνέχεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Θεωρεί δε ότι η τηλεργασία και η ευρεία χρήση ψηφιακών εργαλείων αλλάζουν άρδην το περιβάλλον. Όπως έδειξε η ανοιχτή έρευνα της KPMG, που συλλέγει στοιχεία για τη συμπεριφορά εργαζομένων και εργοδοτών στο νέο περιβάλλον, οι εργαζόμενοι είναι πιο έτοιμοι από τις επιχειρήσεις για το νέο μοντέλο, που θα διατηρηθεί, σε μεγάλο βαθμό, και στη μεταβατική φάση που διανύουμε.

«Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φαίνεται να δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες επειδή δεν έχουν ευκαιρίες για upskilling και reskilling.

Εν προκειμένω αναδεικνύεται η ευθύνη τόσο των εταιρειών όσο και του κράτους για την προώθηση μιας κουλτούρας διαρκούς μάθησης – life long learning» σημειώνει, αναδεικνύοντας τη δυσπιστία μερίδας επιχειρηματιών, στοιχείο που παραπέμπει στην έλλειψη εμπιστοσύνης για το αν ένα στέλεχος θα κάνει το ίδιο καλά τη δουλειά του και εκτός γραφείου.

«Εάν κάποιος δεν θέλει να δουλέψει δεν είναι δύσκολο να το πετύχει και στο περιβάλλον του γραφείου» τονίζει, θεωρώντας ότι πρόκειται για θέμα ωριμότητας, καθώς ό,τι δεν μπορεί να μετρηθεί είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό. Ουσιαστικά, συνάγεται ότι είναι δύσκολο για τους εργοδότες να κατανοήσουν ότι το νέο μοντέλο είναι λειτουργικό και αποδοτικό, με το θέμα της παραγωγικότητας να ανάγεται σε πρόκληση. Εκεί έγκειται η δυσκολία των Ελλήνων ιδιοκτητών να αποδεχθούν το εναλλακτικό μοντέλο εργασίας σε μεγάλη κλίμακα. Στο μέλλον, οι νέες γενιές προβλέπεται να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ακόμη έχουν χαμηλού επιπέδου θέσεις και, άρα, περιορισμένη επιρροή.

Δεδομένης δε της αποδοχής της εξ αποστάσεως εργασίας από την πλειονότητα των εργαζομένων, η Βερώνη Παπατζήμου εκτιμά ότι στην επόμενη φάση θα μπορούσε να προσφέρεται ως παροχή από τις εταιρείες, όπως γίνεται σήμερα από λίγες εταιρείες, κυρίως πολυεθνικές, οι οποίες είχαν υιοθετήσει ψηφιακά εργαλεία πριν από την κρίση, τα οποία προωθούνται οριζόντια: από τον απλό υπάλληλο μέχρι τον CEO.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.