Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μέσα στο νέο πλαίσιο εργασίας

Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Γιουλούντα, Manager, People Services, KPMG στο thriveglobal.gr

Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Γιουλούντα, Manager, People Services, KPMG στο thriveglobal.gr

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο εργασίας που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού;

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως είναι η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης (59%), αλλά και η έλλειψη εναλλαγής παραστάσεων (57%). Παράλληλα, αποζητούν ενίσχυση της συνεχούς ροής επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας (53%), απλοποίηση εταιρικών διαδικασιών (46%) και περαιτέρω αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων (40%).

Οι εταιρείες πιστεύετε πως ήταν έτοιμες για να αντιμετωπίσουν μία τέτοια κρίση; Και αν ναι, πόσο γρήγορα έδρασαν και τι μέτρα έλαβαν για να ανταπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα;

Η ταχεία προσαρμογή οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές εταιρείες είχαν ήδη εγκατεστημένο τον βασικό εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως εργασία, αλλά και το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εργασία, που αποτελεί εδώ και χρόνια πρακτική των πολυεθνικών παγκοσμίως, πλέον έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και των μικρότερων εταιρειών και στη χώρα μας. Το 95% του συνόλου του δείγματος απάντησαν θετικά και ως προς την αμεσότητα και ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβαν. Το 87% των εργαζομένων ξεκίνησε να δουλεύει αποκλειστικά εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής, το 70% έλαβαν ενημερώσεις για τα μέτρα προφύλαξης ώστε να παραμείνουν ασφαλείς και υγιείς και η πλειονότητα όσων δεν είχαν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έλαβε κάποιο πρόσθετο εξοπλισμό (laptop/smartphone/πρόσθετο χρόνο ομιλίας/data κλπ.) Παράλληλα, για όσους συνέχισαν να πηγαίνουν στο χώρο εργασίας τους, η παροχή αντισηπτικών αποτελεί πάγια πρακτική, ακολουθούμενη από μάσκες/γάντια, θερμομετρήσεις και απολυμάνσεις.

Σε τι βαθμό παραμένει θετική η εικόνα τους στα μάτια των εργαζομένων τους;

Το 74% των εργαζομένων επηρεάστηκε θετικά ή και πολύ θετικά από τη στάση της εταιρείας τους σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό (92%) επηρεάστηκαν θετικά ως προς την εικόνα που έχουν για την εταιρεία τους, όσοι έλαβαν μεγάλη ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

Μειώθηκε η αποδοτικότητα των εργαζομένων όλο αυτό το διάστημα; Και αν ναι, πού οφείλεται αυτό;

Μόλις ένα 22% του δείγματος κρίνει ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει αρνητική επίδραση στη παραγωγικότητά του. Αυτοί αναδεικνύουν ως τη μεγαλύτερη πρόκληση το ίδιο το περιβάλλον του σπιτιού τους, χαρακτηριζόμενη από απουσία ιδιωτικότητας, πρόβλημα το οποίο μάλιστα οξύνεται όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι.

 Ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας;

Τα βασικά συμπεράσματα της πρώτης φάσης αυτής της έρευνας-βαρόμετρο είναι ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αξιολογούν την εξ αποστάσεως εργασία ως μια μορφή εργασίας με θετική επίδραση στη παραγωγικότητά τους, με πολλαπλά οφέλη και σε προσωπικό επίπεδο, την οποία επιθυμούν να καθιερωθεί και στην μετά νόσου εποχή. Είναι έτοιμοι να περάσουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο εργασίας, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, ενώ η διασφάλιση του επιπέδου παραγωγικότητας θα είναι μία από της προκλήσεις για τις εταιρείες και τις διοικήσεις αυτών.

Αξιοσημείωτη είναι η θετική επιρροή που έχει στους εργαζομένους η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, όσων έλαβαν από τις εταιρείες τους, τόσο ως προς την παραγωγικότητά τους, όσο και ως προς τον περιορισμό της ανησυχίας τους για την πορεία των οικονομικών τους.

Με βάση τα αποτελέσματα, πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται αρκετά ασφαλείς;

Για όσους συνεχίζουν να προσέρχονται στο χώρο εργασίας, με βάση όλα τα μέτρα που ελήφθησαν, το 79% αισθάνεται αρκετά ή πολύ ασφαλές, όμως οι ανησυχίες στο σύνολό του πληθυσμού για διατήρηση σωματικής υγείας, αλλά και ψυχικής υγείας, παραμένων ψηλές.

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι ήταν και εκείνοι έτοιμοι για το remote working και πόσο γρήγορα προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες;

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μόλις λίγες βδομάδες από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας το 81% έχει ήδη προσαρμοστεί και μόλις ένα 6% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτή τη μορφή εργασίας. Σε σχέση με αυτό το σύνολο του δείγματος, όσοι είχαν εργαστεί και στο παρελθόν εξ αποστάσεως έχουν προβάδισμα και ως προς το χρόνο προσαρμογής, αλλά και ως προς την αξιολόγησή τους για θετική επίδραση στη παραγωγικότητά τους. Συνυπολογίζοντας ότι βιώνουμε μια περίοδο ευρύτερης απομόνωσης και αντικειμενικής ανασφάλειας, όπου πολλές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συνδέονται με κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες της πανδημίας, εκτιμάμε ότι η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εργασίας θα είναι ακόμα πιο ομαλή αντικρύζοντας τη νέα κανονικότητα.

Υπήρχαν κάποια αποτελέσματα που σας εξέπληξαν;

Ακόμα και στις περιπτώσεις των εργαζομένων οι οποίοι δηλώνουν ότι έχει αυξηθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη συνεργασία με τους συνάδελφους, αξιολογούν την εξ αποστάσεως εργασία ικανοποιητική ή πολύ ικανοποιητική.

Οι πρακτικές που συμβάλουν στο αίσθημα της ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, έχουν σημαντικές θετικές επιδράσεις στους εργαζόμενους, όχι μόνο ως προς τις ανησυχίες τους, αλλά και ως προς την παραγωγικότητά τους και την εικόνα της εταιρείας.

Θεωρείτε ότι στις απαντήσεις των συμμετεχόντων παίζει ρόλο η ηλικία ή κάποια άλλα δημογραφικά στοιχεία;

Τα ευρήματα παρουσιάζουν ομοιογένεια και δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από το φύλο, κλάδο ή μέγεθος εταιρείας, όμως βάσει διοικητικού επιπέδου συναντάμε κάποιες αξιόλογες διακυμάνσεις, όπως ότι η δυσκολία της απουσίας σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης εντείνεται στους Διευθυντές των τμημάτων (64%) έναντι των υπαλλήλων γραφείου (50%) και ότι οι Γενικοί Διευθυντές των εταιρειών διατηρούν για την καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας μια πιο συντηρητική θετική στάση (62%) έναντι των μη διοικητικών στελεχών (75%). Παράλληλα, βάσει ηλικίας, ενώ το 67% του δείγματος έχει θετική ή πολύ θετική στάση στην καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας, η θετική αποδοχή φτάνει το 76% στις μικρότερες ηλικίες εργαζομένων έως 30 ετών, ενώ προοδευτικά μειώνεται έως το 56% για τους εργαζόμενους άνω των 60 ετών.

Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι η παραγωγικότητά τους επηρεάστηκε θετικά εμφανίζεται στις ηλικίες έως 30 ετών (53%), ενώ το ποσοστό αυτό φθίνει προοδευτικά καθώς αυξάνεται η ηλικία, όπου στους άνω των 60 ετών η θετική επίδραση πέφτει το 24%.

Πώς βλέπετε την επόμενη ημέρα σε ότι αφορά στις συνθήκες εργασίας;

Είναι σαφές ότι η εξ αποστάσεως εργασία είναι μία εξελικτική μορφή του υφιστάμενου εργασιακού μοντέλου και η υιοθέτησή της από τις εταιρείες θα μπορούσε να επιφέρει και ιδιαίτερα οικονομικά οφέλη, εφόσον αναπτυχθεί και η απαραίτητη κουλτούρα δέσμευσης και παρακίνησης εξ αποστάσεως, ώστε να διασφαλιστεί το προσδοκώμενο επίπεδο παραγωγικότητας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που τόσα χρόνια αποτελεί το ζητούμενο για πολλές εταιρείες, επηρεάζεται θετικά εξαιτίας της νόσου COVID-19 και θα βοηθήσει στο να υπερσκελιστούν προβλήματα που μέχρι πρότινος φάνταζαν απροσπέλαστα.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.