Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί σημαντική πρόκληση όχι μόνο για το σύστημα υγείας αλλά και για πολλούς άλλους τομείς και κυρίως για την οικονομία της χώρας. Σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην κρίσιμη αυτή κατάσταση, έχουν ληφθεί/ανακοινωθεί υποστηρικτικά μέτρα από την κυβέρνηση τα οποία αφορούν σε διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος.

Είναι σημαντικό λοιπόν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ιδιώτες να είναι πλήρως ενημερωμένοι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τις ελαφρύνσεις που τους παρέχονται. Με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης που απαιτείται για την ορθή αξιολόγηση των μέτρων, η KPMG απεικονίζει σε συνοπτικούς πίνακες τα διαθέσιμα ανά κατηγορία (φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά κλπ.) μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί/ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, παραθέτοντας τα αντίστοιχα οφέλη, υποχρεώσεις και συνέπειες που αναμένονται να έχουν τα μέτρα αυτά στις διάφορες κατηγορίες φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Η ομάδα μας, η οποία περιλαμβάνει ειδικούς σε θέματα νομικά, φορολογικά και εργασιακά, είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Picture of Christos Krestas

Partner, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Επικοινωνία

Χρήστος Κρέστας
Γενικός Διευθυντής
KPMG Σύμβουλοι
Μονοπρόσωπη Α.Ε.
T: +30 210 60 62 394
E: ckrestas@kpmg.gr

Σοφία Γρηγοριάδου
Δικηγόρος /
Deputy Managing Partner
Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
T: + 30 210 60 62 159
E: sgrigoriadou@cpalaw.gr
www.cpalaw.gr

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.