Άρθρο της Θεοδώρας Γιαννακοπούλου, Supervising Senior Advisor, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG, στο news247.gr

Με ποιο τρόπο θα καταφέρει μια επιχείρηση να επιβιώσει σε ένα ασταθές περιβάλλον;

Η ταχέως μεταβαλλόμενη εικόνα της οικονομίας εξαιτίας της εξάπλωσης του COVID-19, μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη συνολική αξία και κατ’ επέκταση την εικόνα μιας επιχείρησης, ακόμα και μετά από μια μόνο λανθασμένη κίνηση των στελεχών της.

Ακολουθούν κάποιες σκέψεις που αξίζουν την προσοχή των επιχειρήσεων προκειμένου να διαχειριστούν μια κατάσταση που συνεχώς μεταβάλλεται:

 • Ταχεία αναστροφή της ισχύουσας κατάστασης
 • Υπερίσχυση έναντι των οικονομικών δυσκολιών
 • Διαχείριση και αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να αναστρέψει γρήγορα την ισχύουσα κατάσταση προς όφελός της;

Η πρώτη προτεραιότητα είναι να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα ρευστότητας και διαθεσίμων της επιχείρησης και να υπάρξει μια ρεαλιστική ματιά για τις επιλογές της.
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει μόνο να εντοπιστούν οι διαθέσιμες ευκαιρίες αλλαγής (στρατηγικές, λειτουργικές, οργανωτικές και οικονομικές) αλλά και να γίνουν οι σχετικές ενέργειες ως προς την επίτευξή τους. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργηθούν γερές βάσεις ανάκαμψης αξιολογώντας τα επίπεδα ρευστότητας και καταρτίζοντας ένα πλάνο διαχείρισης των ενδιαφερομένων μερών της επιχείρησης (stakeholder management plan).

Ακολουθούν βασικά βήματα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την επιχείρηση προς αυτή την κατεύθυνση:

 • Προσδιορισμός επιλογών: Γρήγορη και αποτελεσματική αξιολόγηση του συνόλου των επιλογών.
 • Σταθεροποίηση: Ομαλοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αξιολόγηση της οικονομικής θέσης.
 • Στρατηγική αναστροφής: Υπολογισμός των οικονομικών αποδόσεων για κάθε διαθέσιμη επιλογή της επιχείρησης.
 • Εκτέλεση: Εξασφάλιση της σωστής πληροφόρησης αναφορικά με το πλάνο ανάκαμψης καθώς και την υλοποίησή του.
 • Δημιουργία αξίας: Κατανόηση των κινδύνων αλλά και του κόστους κάθε επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και εναλλακτικά σενάρια.

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να ξεπεράσει τις οικονομικές δυσκολίες;

Ο COVID-19 είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει εξαιρετικά δυσχερείς καταστάσεις κατά τις οποίες τα ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεων θα αναζητήσουν άλλες πηγές πληροφόρησης ή πόρους προκειμένου να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους. Κατανοώντας τις ανάγκες των δανειοληπτών, των δανειοδοτών και των μετόχων και διαχειριζόμενοι την επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, οι επιχειρήσεις δύναται να μείνουν στην κορυφή των εξελίξεων και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι απαιτήσεις βραχυπρόθεσμης ρευστότητας καθώς και να αναζητηθούν τρόποι για την άμεση διασφάλιση και διατήρηση της αξίας της επιχείρησης καθώς και για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να πλήξουν τη σταθερότητά της.

Ακολουθούν μερικοί κρίσιμοι προβληματισμοί, οι οποίοι σχετίζονται με την επίτευξη βιώσιμων λειτουργικών και οικονομικών αλλαγών της επιχείρησης:

 • Εκτίμηση και σταθεροποίηση: Έχει η επιχείρηση αρκετή ρευστότητα, η οποία θα της επιτρέψει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της;
 • Αξιολόγηση επιλογών: Γνωρίζει η επιχείρηση τι πήγε στραβά, ώστε να μπορέσει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να διορθώσει την κατάσταση;
 • Εσωτερικές διαπραγματεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη: Πώς μπορεί η επιχείρηση να εμπλέξει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων;
 • Ανάπτυξη επιλογών: Ποια είναι η πιο βιώσιμη διάρθρωση κεφαλαίου, η οποία μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές για επιτυχία;
 • Εφαρμογή: Με ποιο τρόπο θα μπορέσει η επιχείρηση να κρατήσει σε ισορροπία τα ενδιαφερόμενα μέρη της κατά την εφαρμογή της νέας κεφαλαιακής της διάρθρωσης;
 • Διαρκής παρακολούθηση: Με ποιο τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η υποστήριξη της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάκαμψής της;

Πώς θα διαχειριστεί και θα αντιμετωπίσει μια επιχείρηση τη δύσκολη κατάσταση;

Εάν μια επιχείρηση έχει πληγεί λόγω του COVID-19, η πρώτη ενέργεια στην οποία θα πρέπει να προβεί είναι να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση και να αναπτύξει κατάλληλο και πρακτικό πλάνο ανάκαμψης. Με την υποστήριξη ειδικών συμβούλων αλλά και των ενδιαφερομένων μερών της, η επιχείρηση δύναται να μεγιστοποιήσει την αξία της. Θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις των επιλογών της, να διερευνηθεί η σχετική νομοθεσία και τέλος να καταρτιστεί το σχετικό σχέδιο ανάκαμψης.

Ακολουθούν επιλεγμένες πτυχές ενός σχεδίου ανάκαμψης:

 • Επιχειρήσεις έχουν ήδη πληγεί: Κατανόηση της έκτασης του προβλήματος.
 • Προγραμματισμός πλάνου ανάκαμψης: Εντοπισμός των διαθέσιμων επιλογών.
 • Έναρξη του σχεδίου ανάκαμψης: Κατανόηση των διαδικασιών που προβλέπονται ειδικά εάν η επιχείρηση ενταχθεί σε έναν επίσημο μηχανισμό προστασίας. 
 • Εφαρμογή: Αναζήτηση τρόπων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία της επιχείρησης.
 • Έξοδος από τη διαδικασία ανάκαμψης: Δημιουργία σχεδίου δράσης για την επαναφορά της επιχείρησης «πίσω στην κανονικότητα».

Εν κατακλείδι, τη δύσκολη αυτή περίοδο που η παγκόσμια οικονομία πλήττεται λόγω του COVID-19, υπάρχει ελπίδα για τις επιχειρήσεις να ανακάμψουν, αρκεί να χειριστούν σωστά την έκτακτη κατάσταση και να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν στο μέλλον. Με αυτό τον τρόπο είναι πιθανό να καταφέρουν να κατευνάσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις συνέπειες που θα υπάρξουν ως προς την εικόνα τους, την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τη συνολική τους αξία.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.