Τα Talent Hubs στην υπηρεσία του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα Talent Hubs στην υπηρεσία του HR

Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων για εξειδικευμένο και επαρκώς καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε συνδυασμό με την ταχύτητα με την οποία καλούνται καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης, σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον καθιστούν ακόμη περισσότερο εμφανή τη χρησιμότητα των σωστών εργαλείων προσέλκυσης και αξιολόγησης για το σύγχρονο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

1000
Picture of Peggy Velliotou

Partner & Head of People, People Services, Consulting

KPMG στην Ελλάδα

Email

Άρθρο από τον Θέμη Νταμαρέλο, Manager, People Services, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG στο περιοδικό HR Professional

Στο συνεχώς εναλλασσόμενο και εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον, η αγορά εργασίας δείχνει πως βρίσκεται σε στάδιο ανάκαμψης, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν σταδιακά στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων για εξειδικευμένα στελέχη και αναδεικνύονται νέοι τομείς απασχόλησης αυξάνεται η ανάγκη των επιχειρήσεων και των τμημάτων στελέχωσης για πιο ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης στον τομέα της εξεύρεσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Οι σύγχρονες λύσεις στον τομέα της επιλογής προσωπικού καλούνται να αποτελέσουν στρατηγικό συνεργάτη της επιχείρησης στην προσέλκυση κατάλληλων επαγγελματιών, στη γρήγορη και αποτελεσματική προσέγγισή τους και στην ποιοτική αξιολόγησή τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργοδότες αναζητούν κάτι περισσότερο από την απλή ανάρτηση αγγελιών και τη συλλογή βιογραφικών σε έναν ιστότοπο, όπως την επιπλέον υποστήριξη στην αξιολόγηση των εισερχομένων αιτήσεων μέσω του φιλτραρίσματος των βιογραφικών και την πραγματοποίηση συνεντεύξεων από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη (recruiters), καθώς επίσης και την υποστήριξη στην περεταίρω αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω εξειδικευμένων τεστ προσωπικότητας και δεξιοτήτων.

Αντίστοιχα τα στελέχη επισκέπτονται τακτικά τους ιστότοπους της επιλογής τους, έχοντας ως κριτήρια τον αριθμό αγγελιών και την ποιότητα των θέσεων που θα βρουν εκεί. Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι η ευκολία χρήσης του ιστοτόπου και η δυνατότητα πρόσβασης από σταθερές και φορητές συσκευές.

Το JustJobs.gr με την 20ετή του παρουσία στο χώρο της αγοράς εργασίας έχει ως στόχο να καλύπτει με επιτυχία όλες παραπάνω ανάγκες. Φέρνοντας κοντά τα στελέχη με τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας που τους ταιριάζουν έχει βοηθήσει δεκάδες επιχειρήσεις να στελεχωθούν με υψηλής ποιότητας στελέχη. Επιπλέον το JustJobs.gr, αξιοποιεί την υψηλή τεχνογνωσία και την κατάρτιση της έμπειρης ομάδας συμβούλων που το υποστηρίζει και αποτελεί ιδανικό συνεργάτη για πελάτες υψηλών απαιτήσεων, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα έναντι της ποσότητας και στην υψηλή εξειδίκευση. Παράλληλα αποτελεί έναν δικτυακό τόπο ενημέρωσης για τα θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, κάτι που τον διαφοροποιεί από ένα απλό ιστότοπο αγγελιών και το αναδεικνύει σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επαγγελματικής γνώσης.

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Μανούσος, E-Services Specialist, People Services, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG: "Το site του www.justjobs.gr για είκοσι χρόνια σχεδόν παρέχει υψηλού επιπέδου λύσεις στον τομέα της στελέχωσης, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών, στην ταχύτητα ανταπόκρισης και πάντα με υπευθυνότητα. Με χαρά βλέπουμε την επόμενη ημέρα λειτουργίας του site και ελπίζουμε με τις νέες τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζουμε στα συστήματα υποδομής της νέας πλατφόρμας του www.justjobs.gr να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες μας προς τους συνεργάτες μας."

Testimonials

ΑΒ Βασιλόπουλος

"Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς η πολύχρονη και απολύτως επιτυχημένη συνεργασία με το Justjobs.gr της KPMG. Όλα αυτά τα χρόνια αυτή η συνεργασία χτίστηκε και αναπτύχθηκε βασιζόμενη στην σταθερή και αμφίδρομη επικοινωνία καθώς και στην υποστήριξη σε ό,τι χρειάστηκε. Μας κάνει να νιώθουμε όμορφα το γεγονός ότι όχι μόνο συνεχίζεται αλλά αποτελεί βάση προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής."

New SIA Greece

"Η συνεργασία μας με την Justjobs.gr είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με την ποιότητα της υπηρεσίας και την ευχρηστία των εργαλείων που παρέχει όσο και με την άμεση υποστήριξη και διευκόλυνση που μας παρέχεται. Να σημειώσουμε πως η λειτουργικότητα της πλατφόρμας αναζήτησης βιογραφικών είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και προσθέτει αξία στην αξιοποίηση του από επαγγελματίες αναζήτησης προσωπικού."

St Catherine's British School

"We are really pleased with the Recruitment Services offered by KPMG. They are always efficient and the before and after sales are excellent. The calibre and number of applicants is always good and we hope to continue with our many years co-operation."

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας