Η KPMG κατανοώντας τις νέες και ιδιόμορφες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του COVID-19 και επιθυμώντας να συμβάλει θετικά στη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί για τους εργαζόμενους και τις εταιρείες, σχεδίασε και διεξάγει την παρακάτω έρευνα: «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή του Covid-19».

Στόχος της έρευνας, είναι η διερεύνηση και κατανόηση των προκλήσεων που δημιούργησε στους εργαζομένους τόσο η εξ αποστάσεως εργασία, όσο και οι ευρύτερες αλλαγές που επέφερε ο COVID-19 στις συνθήκες εργασίας τους. Η έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που εργάζονται στην ελληνική επικράτεια είτε εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής, ή με φυσική παρουσία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση συμπερασμάτων σχετικά με τη στάση, την πολιτική και τις μεθόδους που υιοθέτησαν οι εταιρείες, στο πλαίσιο της πανδημίας. Θα διεξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις αντιλήψεις των εργαζομένων γύρω από τα μέτρα που έλαβαν οι εταιρείες τους και τον τρόπο εφαρμογής τους. Επιπλέον, επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε μια σαφέστερη εικόνα για τις ανάγκες των εργαζομένων, ώστε να μείνουν παρακινημένοι, παραγωγικοί και να αισθανθούν ότι η εταιρεία τους στηρίζει ψυχολογικά και κοινωνικά. Τέλος, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να συνεχίσουν αδιάκοπα και δυναμικά την καριέρα τους, χωρίς να αισθανθούν ότι οι νέες συνθήκες εργασίας εμποδίζουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, αλλά αντίθετα να δουν τις νέες συνθήκες ως ένα τρόπο ανάπτυξης νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες και η διοίκηση αυτών θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τις πολιτικές και τις μεθόδους που εφαρμόζουν στις συνθήκες εργασίας που οδήγησε η πανδημία του COVID-19, ώστε να στηρίξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για όσο οι συνθήκες το απαιτούν, η KPMG θα επαναλαμβάνει την έρευνα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποτυπώνει τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται όσον αφορά τις αντιλήψεις των εργαζομένων, αλλά και τη στάση των εταιρειών.

Σας καλούμε λοιπόν να συμβάλλετε ενεργά σε αυτή την προσπάθειά μας, μέσα από την ολιγόλεπτη απάντηση του ερωτηματολογίου μας εδώ.

Κατόπιν πολλών αιτημάτων, η πρώτη αυτή έρευνα της KPMG για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή του COVID-19 θα παραμείνει ανοιχτή έως και 5 Απριλίου.

 

Μένουμε σπίτι, μαθαίνουμε, αλλάζουμε, δυναμώνουμε!

Μένουμε ασφαλείς!