Η τεχνολογία αλλάζει το ελεγκτικό επάγγελμα

Η τεχνολογία αλλάζει το ελεγκτικό επάγγελμα

Συνέντευξη του Χάρη Συρούνη, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG στο Business News magazine

1000
Picture of Harry Sirounis

Partner, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Email

Ποια είναι η εικόνα αυτή την στιγμή στην ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών; Ποιες είναι οι κύριες τάσεις που καταγράφονται και που εστιάζετε εσείς σαν επιχείρηση για το μέλλον;

Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό πολλών μικρών ελεγκτικών εταιρειών απέναντι σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες. Υπάρχουν περίπου 50 αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες από τον εποπτικό φορέα του κλάδου, την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), από τις οποίες οι 10 πρώτες κατέχουν περίπου το 90% της αγοράς.

Το ελεγκτικό επάγγελμα υφίσταται μια θεμελιώδη αλλαγή λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας στην ανάλυση δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη. Επενδύουμε περισσότερο από ποτέ στην τεχνολογία για να ενισχύσουμε την ποιότητα και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα, της ελεγκτικής μας εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η KPMG έχει προβεί στη δημιουργία μιας «έξυπνης πλατφόρμας» για να ανταποκριθεί με τον πλέον σύγχρονο τρόπο στην τάση αυτή, η οποία φέρει το όνομα “KPMG Clara”.

Ποιες θα λέγατε πως είναι οι βασικότερες προκλήσεις για μια ελεγκτική επιχείρηση στην ελληνική αγορά;

Ο έντονος ανταγωνισμός, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους ισολογισμούς των εταιρειών, η μείωση των εσόδων των ελεγκτικών εταιρειών, το κόστος συμμόρφωσης με τους αυστηρούς κανόνες ανεξαρτησίας, οι συνεχόμενες αλλαγές στην λογιστική, ο μικρός αριθμός εταιρειών που έχουν θεσπίσει σοβαρούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν κάποιες μόνο από τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελεγκτική εταιρεία σήμερα.

Ποιο είναι το σχόλιο σας για την δρομολογημένη δυνατότητα συμμετοχής των ελεγκτικών εταιρειών στην διαδικασία αδειοδότησης επιχειρηματικών επενδύσεων; Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τον κλάδο;

Δεν είναι η πρώτη φορά όπου οι ελεγκτικές εταιρείες επιστρατεύονται ενεργά, μέσω της διενέργειας ειδικών ελέγχων, για την προώθηση των αναγκών της χώρας αλλά και τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στο εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Η συμμετοχή μας θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων, κάτι που επιβεβαιώνει συνεχώς τον ενεργό ρόλο που παίζει ο ορκωτός ελεγκτής στην οικονομία της χώρας.

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας