Βιωσιμότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κερδοφόρα ανάπτυξη

Βιωσιμότητα δεν θα υπάρξει χωρίς κερδοφόρα ανάπτυξη

Συνέντευξη της Σιάνας Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια & COO, KPMG στο epixeiro.gr

1000
Picture of Siana Kyriacou

Γενική Διευθύντρια, COO

KPMG στην Ελλάδα

Email

Κεφάλαιο υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Τι πραγματικά σημαίνει για εσάς και ποια είναι η στρατηγική σας; Τι μπορούμε να περιμένουμε για το 2019;

Αποφασίσαμε παγκοσμίως να κινηθούμε πολύ δυναμικά τα επόμενα χρόνια με σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία, με στρατηγικές συνεργασίες και σε ανθρώπους με ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες για να προχωρήσουμε και να είμαστε αυτοί που θα φέρουμε την αλλαγή.

Αναγνωρίσαμε τις αλλαγές που φέρνει η τέταρτη τεχνολογική επανάσταση, τις δυνατότητές τους, και θα τις αξιοποιήσουμε προς όφελός μας για την βιώσιμη ανάπτυξη του οργανισμού μας.

Αυτό βέβαια συνεπάγεται και μια μεγάλη ευθύνη, ένα συνεχή διάλογο και ανοιχτή επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς η κάθε μια επιχείρηση πλέον φέρει ξεκάθαρα την ευθύνη και κάνει τον απολογισμό της για το μικρό οικοσύστημα μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται (τους υπαλλήλους, πελάτες και προμηθευτές της), αλλά και σε άλλα οικοσυστήματα, όπως στο περιβάλλον.  

Η βιώσιμη ανάπτυξη πιστεύετε ότι συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη; Το ένα είναι απόρροια του άλλου ή προϋπόθεση;

Η εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και η ενσωμάτωση τους στο πλάνο της στρατηγικής μας ανάπτυξης, είναι για εμένα μονόδρομος. Η αποφυγή χρήσης οικολογικών πρακτικών μπορεί να μας κοστίσει πολύ περισσότερα - όχι μόνο σε οικονομικούς δείκτες αλλά και σε θέματα φήμης και προσέλκυσης πελατείας και ανθρώπων.

Βιωσιμότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κερδοφόρα ανάπτυξη, και η ανάπτυξη δε θα έρθει χωρίς καινοτόμες ιδέες που θα οδηγήσουν σε επενδύσεις.

Συνεπώς η ανάπτυξη μιας κουλτούρας τόσο της καινοτομίας όσο και της επιχειρηματικότητας, όπου οι άνθρωποι μας ενστερνίζονται τις αξίες μας και υιοθετούν το όραμα μας, είναι ανήσυχοι, σε εγρήγορση και πρόθυμοι να κάνουν την διαφορά, είναι αναγκαία.

Μιλήστε μας για τις δράσεις σας. Ποιες θα ξεχωρίζατε ως αυτές με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία;

Οι δράσεις ΕΚΕ μας βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες: άνθρωποι, περιβάλλον, κοινότητα και δια βίου μάθηση και στοχεύουμε στις εξής ομάδες: στα παιδιά και στους φοιτητές καθώς συμβολίζουν το μέλλον, στην κοινότητα των επαγγελματιών της KPMG, καθώς συμβολίζουν το παρόν και στους ηλικιωμένους, σαν σημάδι σεβασμού και επιστροφής στήριξης στις κοινότητες στις οποίες εργαζόμαστε.

Η προσφορά βρίσκεται πραγματικά στο DNA μας, πραγματοποιώντας σειρά δράσεων με προτεραιότητα στους πυλώνες της κοινωνίας, ενισχύοντας το έργο της ΕΛΕΠΑΠ και άλλων ΜΚΟ, των ανθρώπων μας, με δράσεις ευεξίας, του περιβάλλοντος, με την ανακύκλωση, καθώς και τη δια βίου μάθηση.

Η δράση μας με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία πιστεύω ότι είναι η προσφορά μας σε μια μικρή κοινότητα στο Πέραμα.  Η στήριξη μας είναι σταθερή τα τελευταία 15 χρόνια, σε μια ομάδα οικογενειών που πλέον ξεπερνά τις 120 και η οποία δεν θα ήταν εφικτή αν δεν είχαμε τη στήριξη των ανθρώπων μας μέσα στην εταιρεία που συνεισφέρουν με το δικό του τρόπο ο καθένας ανελλιπώς όλα αυτά τα χρόνια.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επενδύετε στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Μιλήστε μας γι’ αυτό. Τι πιστεύετε ότι έχει αυτή τη στιγμή περισσότερο ανάγκη η κοινωνία;

Οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια έχουν επωμιστεί ρόλους και καλύπτουν κενά στα οποία το κράτος δε μπορεί να ανταποκριθεί. Εμείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο και θέλοντας να στηρίξουμε το αύριο και τα παιδιά και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη, έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από δράσεις, όπως ενδεικτικά:

  • Εμπλουτισμός σχολικών βιβλιοθηκών

Σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη βιβλίου δημιουργούμε και εμπλουτίζουμε δανειστικές βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη δράση ξεκίνησε από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος, εμβαθύνοντας την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας, την οποία παρέχει η KPMG από το 2003.  Συνεχίσαμε την προσφορά μας, με τον εμπλουτισμό δύο σχολικών βιβλιοθηκών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας και στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ραφήνας, ενώ μέσα στο 2019 θα συνεχίσουμε τη δράση μας σε άλλα σχολεία.

  • KPMG Global Cyber Days

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας πραγματοποιούμε πρόγραμμα με επισκέψεις σε σχολεία και ομιλίες σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τη σημασία της προστασίας από τους κινδύνους του διαδικτύου και τους τρόπους προφύλαξης των νέων από αυτούς. Πάνω από 900 μαθητές και γονείς ωφελήθηκαν από αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα συνεχίσουμε και μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Τι σημαίνει για εσάς «υπεύθυνος πολίτης»; Πιστεύετε ότι μία εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει «υπεύθυνους πολίτες»;

Υπεύθυνος πολίτης για εμένα είναι ο συνειδητοποιημένος πολίτης. Αυτός που αντιλαμβάνεται την επίπτωση των πράξεων του και πιστεύει ότι η συνεισφορά του όσο μικρή, έχει το δικό της αντίκτυπο. Το σύνολο των πράξεων όλων μας μπορεί να φέρει την αλλαγή, αρνητική αλλά και θετική.

Ο ρόλος μιας εταιρείας στην δημιουργία οράματος είναι πολύ σημαντικός. Πιστεύω ότι όλοι επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Πιστεύω ότι η θετική επιρροή και το καλό παράδειγμα, η σημασία του να κάνεις πράξεις αυτά που λες έχει σημασία και επίδραση. Πιστεύω στην αξία ενός οράματος και πως το να είσαι μέρος σε κάτι μεγαλύτερο, έχει δύναμη αλλά και δυναμικότητα.

Ποια είναι η σχέση σας με τα ενδιαφερόμενα μέρη; Επενδύετε στον διάλογο μαζί τους και πώς αξιοποιείτε το feedback;

Οι μεγαλύτερες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών είναι οι άνθρωποι μας και οι πελάτες μας. Πιστεύουμε στο συνεχή και ανοιχτό διάλογο, είτε μέσω του οpen door policy που έχουμε στην εταιρεία, στις συναντήσεις προσωπικού όπου καθένας μπορεί να λάβει το λόγο, ή ακόμα και ανώνυμα να θέσει ερώτηση/παρατήρηση. Διεξάγουμε ετήσιες ανώνυμες έρευνες προσωπικού, αλλά και έρευνες προς τους πελάτες μας με το πέρας κάθε έργου.

Το feedback για εμάς είναι σημαντικό και το θεωρούμε αναγκαίο, αλλά και υποχρέωση μας να το ακούμε γιατί μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι.

Πείτε μας τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν την κουλτούρα της KPMG.

Ποιότητα, οικογένεια, αξιοπιστία. 

Από πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μία μικρή εταιρεία που θέλει να γίνει πιο υπεύθυνη αλλά δεν έχει την ανάλογη εμπειρία;

Από το όραμα της και από την επιθυμία της να προσφέρει και να κάνει την διαφορά σε κάτι το οποίο είναι οικείο και συναφές με το αντικείμενο της. Ακόμα και οι μικρές πράξεις δημιουργούν συνήθειες και «ανοίγουν» την όρεξη για κάτι παραπάνω. Κάτι απλό όπως η ανακύκλωση, δημιουργεί κουλτούρα “no waste” και προσφοράς σε ένα σκοπό μεγαλύτερο και ταύτισης με μία ευρύτερη κοινότητα.

© 2023 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας