Στάσιμη η ασφαλιστική αγορά παρά την ανάκαμψη της οικονομίας

Στάσιμη ασφαλιστική αγορά παρά την οικονομική ανάκαμψη

Συνέντευξη του Φίλιππου Κάσσου, Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικό Τμήμα, KPMG στο Business News Magazine

1000
Picture of Philippos Kassos

Partner, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Email

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτετε ποια είναι η εικόνα σήμερα για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα;

Καθώς έχουμε εισέλθει στην μεταμνημονιακή περίοδο με σημάδια ανάκαμψης της αγοράς, η ασφαλιστική βιομηχανία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, παραμένει σχετικά στάσιμη με μικρή βελτίωση το τελευταίο τρίμηνο του 2018, ενώ δεν ακολουθεί τους Ευρωπαϊκούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η εύκολη απάντηση σε αυτό αναφέρεται στη χαμηλή αγοραστική δύναμη και στο διαθέσιμο εισόδημα. Δεν είναι λίγες οι φωνές ωστόσο που αποδίδουν τη στασιμότητα στα βαρίδια του παρελθόντος, όπου η ασθενική ανάπτυξη της αγοράς δεν μπορεί να προχωρήσει, ενώ παρατηρείται έλλειψη επιλογών και τρόπου σκέψης προσαρμοσμένης στη νέα εποχή.

Που θα πρέπει να εστιάσουν οι εταιρείες του χώρου και πως μπορούν συμβουλευτικοί και ελεγκτικοί οργανισμοί σαν την KPMG να τις συνδράμουν;

Πρόσφατα, η KPMG δημοσίευσε την ετήσια Έκθεσή της για την Ιδιωτική Ασφάλιση όπου έγινε αναφορά στο ζήτημα της επιλογής δικτύου ανάπτυξης καθώς και στο θέμα της εξειδίκευσης, τα οποία είναι στρατηγικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές.

Η απόφαση της επιλογής δικτύου δεν έχει μόνο επιπτώσεις στις πωλήσεις αλλά και στο κόστος πρόσκτησης, το οποίο αυξάνεται συνεχώς και ιδιαίτερα στον κλάδο αυτοκινήτου ο οποίος έχει ξεπεράσει σε αρκετές των περιπτώσεων το 30%, καθιστώντας την πρόσκτηση ή ακόμη και τη διατήρηση της παραγωγής εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Το ζήτημα αυτό προβληματίζει ακόμη και τους ασφαλιστές με σταθερή προσήλωση στο παραδοσιακό δίκτυο διαμεσολάβησης, όπου αντιλαμβάνονται ότι η δέσμευση αυτή δεν είναι πλέον άρρηκτη, στηριζόμενη σε επιδοματική πολιτική. Από την άλλη μεριά, η ανάπτυξη του Direct δεν έχει μέχρι σήμερα τη δυναμική που θα επέτρεπε την απότομη διάρρηξη των σχέσεων με την παραδοσιακή διαμεσολάβηση, οπότε η στρατηγική επιλογή στο ζήτημα αυτό αντανακλά κυρίως την διορατικότητα των διοικήσεων για το μέλλον των δικτύων στην Ελλάδα.

Το θέμα της εξειδίκευσης, φαίνεται να προσκρούει σε κραταιά ταμπού ελληνικών διοικήσεων. Ωστόσο, η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι η εξειδίκευση προσφέρει σημαντικά οφέλη με ικανοποιητικά περιθώρια κερδών αρκεί να συνοδεύεται από κατάλληλες πολιτικές προσαρμογής μεγέθους ανάλογα με τη στόχευση. Η προσφορά εμπορικών πακέτων χωρίς διαφοροποίηση, απαιτεί μικρό, ευκίνητο και τεχνολογικά αναπτυγμένο οργανισμό. Δυστυχώς, το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς και τα κεφάλαια που απαιτούνται, δεν αφήνουν περιθώρια για αρκετό αριθμό παικτών με στρατηγικές προσφοράς ευρείας γκάμας προϊόντων.

Γίνεται αντιληπτό, ότι οι πολιτικές του παρελθόντος δεν είναι πλέον κατάλληλες για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις προκλήσεις της νέας εποχής. Οι συμμαχίες με κατάλληλους συμβούλους και εταιρείες τεχνολογίας αναδεικνύονται ως στρατηγικές για να διαμορφώσουν από κοινού τη νέα ατζέντα (αυτοματισμοί, νέες στρατηγικές, τεχνητή νοημοσύνη, διαχείριση κανονιστικού πλαισίου κοκ). Η ομάδα της KPMG στην Ελλάδα, σε συνεργασία με κορυφαίους τεχνολογικούς ομίλους και το ευρύ δίκτυό της, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά και να αποτελέσει το στρατηγικό σύμμαχο της νέας εποχής.

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας