Η προηγούμενη χρονιά βρήκε τους Διευθύνοντες Συμβούλους αποφασισμένους να υιοθετήσουν με αποφασιστικότητα το disruption για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις τους. Ένα χρόνο μετά οι στρατηγικές ανάπτυξης χαράσσονται με φόντο τη γεωπολιτική αστάθεια, τις σημαντικές δημογραφικές εξελίξεις και αναπόφευκτα το μέλλον του κυβερνοχώρου. Αξίζει να σημειωθεί πως το επιχειρείν διανύει την περίοδο όπου η αισιοδοξία μετριάζεται από μια υγιή δόση ρεαλισμού και αναγνώρισης, ότι για να επιτευχθεί ανάπτυξη και οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες, χρειάζεται να ενεργοποιήσουν στρατηγικές ικανές να αντιμετωπίσουν αυτές τις «παιδικές ασθένειες».

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι έχουν προσωπικά επωμιστεί τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, είτε οδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, αλλά και τη μετάβαση του ανθρώπινου δυναμικού προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, παραδέχονται πως αισθάνονται πιέσεις από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για άμεσες αποδόσεις και ανησυχούν ότι η διοικητική τους ομάδα μπορεί να μην επενδύει όσο οι ίδιοι στις ραγδαίες αλλά και αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν.

Το CEO Outlook ενσωματώνει για πρώτη φορά το 2018 ελληνικά αποτελέσματα και ευρήματα, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές των Ελλήνων σε σχέση με τους Διευθύνοντες Συμβούλους των κύριων χωρών που συμμετέχουν στην έκθεση αυτή.

Βασικά ευρήματα

Κλυδωνισμοί ανάπτυξης

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι λειτουργούν πλέον σε ένα «συνδεδεμένο κόσμο» όπου τα γεγονότα μπορούν γρήγορα να μεταδοθούν και η ατζέντα των κινδύνων ανά πάσα στιγμή να αλλάζει. Η προσέγγιση αναμονής σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να είναι επιλογή. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι θα πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου, κυρίως σε ότι αφορά στην αδυναμία του διευρυμένου οικοσυστήματος των συνεργατών και προμηθευτών τους. Παρότι δεν είναι πολιτικοί παίκτες είναι αναγκαίο πλέον να εντάξουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ατζέντα τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι ίδιοι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, χρειάζεται να κατανοήσουν τις συνέπειες των ρίσκων που προκύπτουν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις για τα οικονομικά, επιχειρηματικά και λειτουργικά τους μοντέλα και την ανάπτυξη της επιχείρησης τους.

Οι σημαντικότεροι καταναλωτές του αύριο, οι millennials, προσβλέπουν στις εταιρείες να κατανοήσουν τις προτεραιότητες και τις αξίες τους. Συνεπώς για να μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξη, χρειάζεται να εναρμονιστούν με τις αλλαγές που φέρνει αυτή η γενιά. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι αυτοί που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη στροφή των εταιρειών τους προς τους καταναλωτές του αύριο, προκειμένου να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία για να αναπτυχθούν.

Ρεαλιστική ανάπτυξη

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αισθάνονται ασφάλεια σε σχέση με το μακροοικονομικό περιβάλλον, έχοντας αυτοπεποίθηση για τις παγκόσμιες προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη και τη βιομηχανία τους. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θέτουν επιθετικούς στόχους εσόδων αλλά είναι συγκρατημένοι, προβλέποντας σε ρεαλιστική αύξηση. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αναγνωρίζουν ότι ακόμα και στην ψηφιακή εποχή οι εταιρείες τους εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις παραδοσιακές ροές εσόδων. Καθώς θέλουν να τις αντικαταστήσουν με νέες μεθόδους ανάπτυξης, αναγνωρίζουν πως οι παραδοσιακές ροές θα φθίνουν και χρειάζεται να αντικαταστα θούν. Συνεπώς θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης επιχειρησιακών μοντέλων, αμφισβητώντας το status quo των εταιρειών τους για να ενδυναμωθεί ένας νέος τρόπος σκέψης με σκοπό να ενσωματώσουν την καινοτομία.

92% των Ελλήνων CEOs προβλέπει αύξηση των ακαθάριστων εσόδων έως 1,99% το χρόνο για τα επόμενα 3 έτη

92% των Ελλήνων CEOs προβλέπει αύξηση των ακαθάριστων εσόδων έως 1,99% το χρόνο για τα επόμενα 3 έτη

Προσωπικό στοίχημα η ψηφιοποίηση

Καθώς επιδιώκουν να οδηγήσουν την ανάπτυξη στην ψηφιακή εποχή, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι καθοδηγούν την ατζέντα του μετασχηματισμού. Ωστόσο, για να διασφαλίσουν ότι η μακροπρόθεσμη ψηφιακή στρατηγική τους δεν θα αποδυναμωθεί από την πίεση για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων, θα πρέπει να διαχειριστούν τις προσδοκίες των βασικών ενδιαφερόμενων μερών. Σε συνεργασία με τα διοικητικά συμβούλια και άλλους stakeholders, μπορούν να χαρτογραφήσουν διαφορετικά σενάρια για το μέλλον της επιχείρησης και να θέσουν νέα KPIs.

Η αξιοποίηση των στοιχείων των πελατών τους θα αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο των αναπτυξιακών στρατηγικών τους και προσωπική ευθύνη ως προς τη διαφύλαξη αυτών των δεδομένων. Στον αντίποδα, το δικό τους ανθρώπινο δυναμικό θα αναζητήσει επίσης διευθυντές που θα τους καθοδηγήσουν σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη και ο αυτοματισμός θα αντικαταστήσουν τόσο τους χειρωνακτικούς όσο και τους πιο εξειδικευμένους ρόλους. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι πρέπει να ηγηθούν αυτής της μετάβασης και να δημιουργήσουν ένα συναρπαστικό και ειλικρινές αφήγημα για τους ανθρώπους τους σχετικά με το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον.  

Η διαίσθηση πάνω από τα δεδομένα

Σε έναν κόσμο όπου οι απαιτήσεις των πελατών αλλάζουν συνεχώς, αναδύονται νέες τεχνολογίες και εμφανίζονται νέες ανταγωνιστικές απειλές, η ευελιξία είναι η κυρίαρχη δύναμη και αξία των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν σε δίκτυα καινοτομίας και συνεργασίες με νεοσύστατες εταιρείες, ώστε να πετύχουν την ευελιξία που χρειάζεται για να κινηθούν με την ψηφιακή ταχύτητα που απαιτείται. Ωστόσο, πολλές αποτυγχάνουν να δουν αποτελέσματα από αυτές τις επενδύσεις. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι πρέπει να επικεντρωθούν στην προώθηση της αξίας από τα δίκτυά τους και να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κρίσιμων εμποδίων, όπως είναι τα θέματα κουλτούρας. Η ευελιξία αφορά επίσης τη δυνατότητα εντοπισμού νέων ευκαιριών και την αποτελεσματική χρήση εξελιγμένων δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των προγνωστικών και προδιαγραφικών αναλυτικών στοιχείων, τα οποία θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Οι υψηλής απόδοσης Διευθύνοντες Σύμβουλοι θα είναι εκείνοι που μπορούν να συνδυάσουν την εμπειρία και τη διαίσθηση τους, με τα ευρήματα των αναλυτικών δεδομένων. Με τους Διευθύνοντες Συμβούλους να εξακολουθούν να βάζουν μπροστά τη διαίσθηση πάνω από τα ευρήματα των δεδομένων, οι ηγέτες πρέπει να συνεργαστούν με τις ομάδες τους για να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα και τα αναλυτικά στοιχεία τους, επικεντρώνονται στις πιο πολύτιμες ευκαιρίες και ότι οι νέες μορφές δεδομένων που υποστηρίζουν τα μοντέλα ανάλυσής τους είναι αξιόπιστες. 

Κατεβάστε την έκθεση CEO Outlook 2018 (PDF 2.4 MB)

Συνδεθείτε μαζί μας