CFO, Chief Digital Finance Officer, Business Partner… ή μήπως όλα μαζί;

CFO-Chief Digital Finance Officer-Business Partner role

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ικανότητες και οι εμπειρίες που απαιτούνται από έναν Οικονομικό Διευθυντή σήμερα είναι τελείως διαφορετικές με αυτές λίγα χρόνια πριν και σίγουρα θα εξελιχθούν περισσότερο στο άμεσο μέλλον.

1000
Picture of Peggy Velliotou

Partner & Head of People, People Services, Consulting

KPMG στην Ελλάδα

Email

Ο ρόλος έχει πάρει μία άλλη μορφή εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, της εμφάνισης των big data, καθώς και της επίδρασης των social και digital. Ήδη οι περισσότεροι Οικονομικοί Διευθυντές γνωρίζουν ότι δεν είναι πλέον αρκετό να μένουν στο παραδοσιακό τους ρόλο μέσα στον οργανισμό και ότι η δουλειά τους δεν τελειώνει στον έλεγχο και την ερμηνεία των αριθμών. Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές ότι ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του επαναπροσδιορισμού του ρόλου και της συμμετοχής τους στη χάραξη στρατηγικής της εταιρείας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας συνολικά του οργανισμού.

Με τα δεδομένα αυτά, οι Οικονομικοί Διευθυντές χρειάζεται να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους και πρέπει να φροντίσουν να αναπτύξουν επιπλέον κάποιες δεξιότητες. Αξίζει να σημειωθεί πως το 85% των πρόσφατων θέσεων Οικονομικών Διευθυντών που έχει διαχειριστεί η ομάδα επιλογής στελεχών της KPMG έχουν ως απόλυτη προτεραιότητα τη στρατηγική και επιχειρηματική σκέψη, την ικανότητα διαχείριση αλλαγών, καθώς και την εξοικείωση με την τεχνολογία και τη χρήση της σε όλες της λειτουργίες της οικονομικής διεύθυνσης. Επίσης, όταν κληθούν να στελεχώσουν τη δική τους ομάδα, δίνουν έμφαση περισσότερο από ποτέ στην επιλογή ταλέντων που μπορούν να προσθέσουν στην ομάδα χαρακτηριστικά όπως η καινοτομία, η διαχείριση πολλαπλών δεδομένων, η εξοικείωση με αυτοματισμούς.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις γίνονται εμφανής και από την τάση των CEOs, αλλά και των Διοικητικών Συμβουλίων, να επιθυμούν την ουσιαστική αλλαγή του ρόλου που έχει ο Οικονομικός Διευθυντής μέσα στον οργανισμό τους. Σύμφωνα με έρευνα της KPMG (Global CFO Survey), το 83% των CEOs θεωρεί πως ο σύγχρονος Οικονομικός Διευθυντής για να είναι πετυχημένος σήμερα και για να προλάβει τις εξελίξεις στο μέλλον θα πρέπει να αριστεύσει σε πεδία όπως :

  • καλύτερη αξιοποίηση οικονομικών δεδομένων με ουσιαστικότερη χρήση της τεχνολογίας για τη συμβολή του σε μία κερδοφόρο ανάπτυξη
  • ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών, ώστε να έχουν στη διάθεση τους όλη την πληροφόρηση, εφόσον αυτή είναι σωστά αποτυπωμένη
  • ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας εσωτερικά στην εταιρεία, αλλά και εξωτερικά όπου απαιτείται, σε θέματα όπως η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, τάσεων του κλάδου, αλληλεπιδράσεις τους εξωτερικού περιβάλλοντος και πως όλα αυτά επηρεάζουν τις επιμέρους λειτουργίες του οργανισμού
  • διερεύνηση, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες διευθύνσεις της εταιρείας, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την είσοδο σε νέες αγορές και εμπορικά κανάλια
  • αποτελεσματικότερη χρήση νέων τεχνολογιών προς όφελος των επιμέρους λειτουργιών της εταιρείας, τόσο για τον εξορθολογισμό του κόστους, όσο και για την ταχύτητα στις αποφάσεις.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε πως πάνω από το 50% του εργασιακού χρόνου του σύγχρονου Οικονομικού Διευθυντή είναι μακριά από τις «παραδοσιακές εργασίες». Για να μπορέσουν πια οι εταιρείες να αφουγκραστούν τα νέα αυτά δεδομένα αποτελεσματικά χρειάζονται οι κατάλληλες επενδύσεις και η ανάπτυξη κουλτούρας που θα υποδέχεται τις αλλαγές μέσα στον οργανισμό. Η φυσική τάση όλων μας είναι η ενασχόληση μας με αυτά που ξέρουμε να κάνουμε, αυτά που κάνουμε καλά και σχετικά άκοπα. 

Η αλλαγή προϋποθέτει να βγούμε από τη «βολική» ρουτίνα, να μπούμε σε χώρους που θα χρειαστεί να επενδύσουμε για να μάθουμε και να αλλάξουμε την καθημερινή μας agenda! 

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας