Το WEFLIVE είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα οπτικοποίησης δεδομένων που συγκεντρώνει τα δεδομένα του Twitter από τους συμμετέχοντες στο WEF.

Μάθετε περισσότερα για το WEFLIVE.

Το WEFLIVE είναι το παράθυρό σας στην ετήσια συνάντηση και έχει μια μοναδική αποστολή από την έναρξή του το 2011: να βοηθήσει το κοινό μας να συμμετέχει στο διάλογο που πραγματοποιείται στο WEF μέσω του Twitter. Για να επιτευχθεί αυτό, η πλατφόρμα επικεντρώνεται στην έξυπνη ανάλυση δεδομένων και στην προβολή πλούσιων, διαδραστικών γραφικών. Στο WEFLIVE μπορείτε να παρακολουθήσετε  πως εξελίσσονται οι συζητήσεις, καθώς και ποιοι συμμετέχοντες οδηγούν τη συζήτηση και άρθρα που δημοσιεύονται εκείνη την ημέρα.

Με θέματα από την ψηφιακή οικονομία έως το μέλλον της ενέργειας και από την εκπαίδευση και την εργασία στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, μπορείτε να αποκτήσετε μια εικόνα για τις σημαντικές συνομιλίες που συμβαίνουν στο WEF και στο Twitter.