Μετασχηματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού του 2017

Μετασχηματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού του 2017

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν την ανάγκη μετασχηματισμού των λειτουργιών του Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να προσαρμοστούν σε ένα ραγδαίως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, παρόλα αυτά παραμένει άπραγο σε ανησυχητικά υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων (59%) σε ότι αφορά στην κατάρτιση κάποιου βασικού επιχειρηματικού σχεδίου πρωτοβουλιών για το Ανθρώπινο Δυναμικό.ι Η διαπίστωση αυτή αποτελεί ένα μόνο από τα ευρήματα της έρευνας της KPMG για το Μετασχηματισμό του Ανθρώπινου Δυναμικού του 2017 στην οποία συμμετείχαν περίπου 900 στελέχη από 48 χώρες.

1000
Picture of Siana Kyriacou

Γενική Διευθύντρια, COO

KPMG στην Ελλάδα

Email

«Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα και αυτών που δεν την αντιλαμβάνονται», δηλώνει η κ. Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG Ελλάδος. «Για εμάς, το μήνυμα είναι σαφές: απαιτείται ολιστική αλλαγή του τρόπου προσέγγισης των θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού που θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προχωρήσουν στον προγραμματισμό του α.δ. της νέας ψηφιακής εποχής και να αποφευχθεί ο κίνδυνος απαξίωσής του».

Μολονότι το 1/4 των ερωτηθέντων (27%) περίπου αναγνωρίζουν ότι το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί βασικό συστατικό μιας επιχείρησης που μπορεί να της προσδώσει στρατηγική αξία, πολλοί παραδέχονται ότι αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία προς αυτή την κατεύθυνση. Το 43% αυτών υποδεικνύουν τις ελλείψεις στις υποστηρικτικές τεχνολογίες Ανθρώπινου Δυναμικού ως βασικό εμπόδιο, ενώ το 36% επισημαίνουν την ανεπάρκεια στις ικανότητες διαχείρισης των αλλαγών. 

Παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν πειστεί για την ανάγκη όχι απλώς της συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων αλλά και της αξιοποίησης τους, παραδέχονται επιπλέον ότι η αξιοποίησή τους συνεχίζει να είναι προβληματική.

Στον τομέα των επενδύσεων, οι κορυφαίες εταιρείες υποστηρίζουν ότι οι κύριοι τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν το 2017 είναι η διαχείριση ταλέντων και οι δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι πάνω από το 1/3 των επιχειρήσεων που συμμετείχαν (38%) αναμένουν αύξηση των δαπανών τους για τις τεχνολογίες Ανθρώπινου Δυναμικού το 2017.

Τα ευρήματα αυτά προέκυψαν ακριβώς μετά και τη μεγάλη έρευνα Global CEO Outlook Survey 2017 που διενέργησε η KPMG, σύμφωνα με την οποία οι CEO αναζητούν ενεργά και εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνολογίες με στόχο τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Λόγω της συνεχούς πίεσης για καλύτερα αποτελέσματα, οι CEO επικεντρώνονται στη διαχείριση των κύριων επιχειρηματικών τους πλεονεκτημάτων, ενώ ταυτόχρονα μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν και μεγιστοποιούν την αξία. Το 65% των CEO δηλώνουν ότι θεωρούν το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον ευκαιρία και όχι απειλή. Την ίδια ώρα, περίπου οι μισοί CEO εκτιμούν ότι αναμένουν δραστικές αλλαγές στον τομέα τους τα επόμενα τρία χρόνια.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας