Χωρίς σχέδιο πρωτοβουλιών για το Ανθρώπινο Δυναμικό περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις

Χωρίς σχέδιο πρωτοβουλιών το Ανθρώπινο Δυναμικό

H έρευνα της KPMG πραγματοποιήθηκε για 20η χρονιά με τη συμμετοχή 854 στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού από 48 χώρες.

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των λειτουργιών μίας εταιρείας εξελίσσεται ιδιαίτερα δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ακολουθεί με υστέρηση τις τεχνολογικές εξελίξεις και δεν έχει βρει ακόμη τον βηματισμό της όπως προκύπτει και από την Έρευνα HR Transformation της KPMG για το 2017. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ένα διαχωρισμό των εταιρειών σε δύο μεγάλες ομάδες, σε εκείνες που έχουν δραστηριοποιηθεί έντονα και κατευθύνονται προς τον στρατηγικό μετασχηματισμό της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR transformation), και σε εκείνες που φαίνεται να είναι σε μία αβεβαιότητα καθώς η ψηφιακή εποχή συνεχίζει να εξελίσσεται γύρω τους. Με δεδομένο ότι τα ευρήματα αυτά αφορούν σε ένα δείγμα μεγάλων εταιρειών με οργανωμένα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού γίνεται φανερή η απόσταση που οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού οφείλουν να διανύσουν ώστε να επιτύχουν τον μετασχηματισμό και την μετάβαση τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

H έρευνα της KPMG πραγματοποιήθηκε για 20η χρονιά, την περίοδο Φεβρουάριος – Απρίλιος 2017 με τη συμμετοχή 854 στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού από 48 χώρες. Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν τομείς με μεγάλη γεωγραφική και κλαδική διασπορά σε παγκόσμια κλίμακα εκ των οποίων 36% ανήκουν σε εταιρείες άνω των 5.000 εργαζομένων.

Η έρευνα του 2017 χτίζει στα θεμέλια αυτής του 2016 «Cloud HR - το μέλλον ανήκει στους τολμηρούς», η οποία συμπεραίνει στην ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών στρατηγικού μετασχηματισμού που θα φέρουν την επανάσταση στην παραδοσιακή λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού. Η έρευνα παροτρύνει τις εταιρείες να τολμήσουν τον επανασχεδιασμό του παραδοσιακού μοντέλου λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού.

Αν ο μετασχηματισμός εφαρμοστεί με στρατηγικό τρόπο, το cloud computing υπόσχεται τη δυνατότητα αλλαγής δεδομένων όπως:

  • άμεση ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων HRMS και οικονομικά προσιτών σε σύγκριση με παλαιότερα συστήματα
  • ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα και καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων 
  • αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα (data & analytics)

Παρόλα τα προφανή οφέλη και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκτηθούν, η έρευνα του 2017 δείχνει ότι μόνο το 20% των οργανισμών έχουν εφαρμόσει συστήματα HRMS βασισμένα σε cloud τους τελευταίους 18 μήνες και μόνο το ένα τρίτο σχεδιάζει να το κάνει στο μέλλον. Τα τρία τέταρτα των εταιρειών δήλωσαν ότι με τις πρωτοβουλίες τους για το cloud HRMS δεν πέτυχαν τους στόχους για την απόδοση της επένδυσης (ROI).

Οι εταιρείες σε πολλές περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να υπερβούν το χάσμα μεταξύ «του γνωρίζω τι χρειάζεται να κάνω και του κάνω ό, τι χρειάζεται για να ωθήσω το HR στον 21ο αιώνα». Κάποιες εταιρείες αλλάζουν την τεχνολογία τους, αλλά όχι το λειτουργικό τους μοντέλο, ενώ άλλες απλώς περιμένουν υπομονετικά, ως απλοί παρατηρητές της ιστορίας, αντί να δημιουργήσουν οι ίδιες την ιστορία, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του πεπρωμένου τους σε έναν ψηφιακό κόσμο. Η αποτυχία προσαρμογής στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής εγκυμονεί κινδύνους απώλειας σημαντικών ευκαιριών καθώς η συνεχής εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τις αγορές, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις δεξιότητες που απαιτούνται σε ανθρώπινο δυναμικό και τις σχέσεις με τους πελάτες και τους εργαζόμενους.

Η έρευνα κατέδειξε ότι πολλές εταιρείες είναι ανεπαρκείς σε θέματα διαχείρισης αλλαγών. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις αναφέρθηκαν στην ανεπάρκεια της διαχείρισης αλλαγών (36%) και στις ελλείψεις υποστήριξης νέων τεχνολογιών ανθρώπινου δυναμικού (43%). Το 25% των εταιρειών θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό ως το σημαντικότερο τους περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να προσθέσει αξία ενώ η έλλειψη χρηματοδότησης είναι μία από τις βασικές προκλήσεις (47%) για την εφαρμογή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στη λειτουργία του HR.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι διαθέτει όλες τις απαντήσεις για να επιτύχει γρήγορο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής. Το δίλημμα που τίθενται σήμερα στις επιχειρήσεις είναι: να ορίσουν οι ίδιοι τα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής ή να τα διαμορφώσουν οι άλλοι για αυτούς.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας