Επενδύσεις σε ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - το επιχειρηματικό πλεονέκτημα εταιρειών

Επενδύσεις σε ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η λέξη «επένδυση», με την αυστηρή της οικονομική έννοια, δεν αποτελεί κυριολεκτική επιχειρηματική ενέργεια τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι οι περισσότερες εταιρείες κινούνται συντηρητικά και με βλέμμα στο πολύ άμεσο μέλλον και όχι μακροπρόθεσμα.

1000
Picture of Siana Kyriacou

Γενική Διευθύντρια, COO

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε μη αυστηρά οικονομική ορολογία όμως, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών που επενδύουν στους ανθρώπους τους και σε ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και αυτό έχει αποτελέσματα βραχυπροθέσμα αλλά ακόμα πιο σημαντικό και μακροπρόθεσμα. Στην πρόσφατη έρευνα της KPMG International, “Global CEO Outlook 2017”, η οποία  καταγράφει τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις αλλά και τις προσδοκίες 1 300 CEOs σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε 10 χώρες του κόσμου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές διαπιστώσεις είναι η αύξηση του αριθμού των CEOs που αναφέρουν ως κορυφαία ανησυχία τα θέματα ρίσκου που σχετίζονται με την εταιρική φήμη του οργανισμού τους. Αυτός είναι ο τρίτος σημαντικότερος κίνδυνος που καταγράφει η έρευνα φέτος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν συμπεριλαμβανόταν στις 10 πρώτες θέσεις το 2016.

Επιπρόσθετα, κατά μέσο όρο το 58% των Διευθύνοντων Συμβούλων αναμένουν ότι οι γνωστικές τεχνολογίες (cognitive technologies) θα αυξήσουν το προσωπικό τους σε 10 βασικούς τύπους ρόλων στο άμεσο μέλλον. Παρά το γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό αυτών αναμένει ότι η αύξηση αυτή θα είναι μικρή, εξακολουθεί να υπάρχει σαφής προσδοκία ότι χρειάζονται περισσότεροι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, για να χειριστούν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Η προσέλκυση υψηλής ειδίκευσης ταλέντων  θεωρείται από τους CEOs ως η κορυφαία πρόκληση στην εφαρμογή γνωστικών τεχνολογιών το επόμενο διάστημα. 

Το κοινό στοιχείο στα παραπάνω ευρήματα έχει να κάνει με την προσέλκυση, διακράτηση αλλά και την επένδυση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την ανάπτυξη των εταιρειών, αλλά και με την προσέλκυση προσωπικού το οποίο θα συμμερίζεται τις αξίες και το όραμα της εταιρείας, η οποία θα έχει μια δική της αναγνωρίσιμη ξεχωριστή κουλτούρα.Μια επιχείρηση με δυνατό εταιρικό κοινωνικό προφίλ, απολαμβάνει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όχι μόνο ως προς την προσέλκυση ταλαντούχων στελεχών, αλλά και ως και προς την μεγαλύτερη εμπιστοσύνη που δείχνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη προς την εταιρεία.  

Η εταιρική φήμη ενός οργανισμού μπορεί να επηρεαστεί εάν μια επιχείρηση θεωρείται επιζήμια για την κοινωνία και αν το κοινωνικό σύνολο πιστεύει ότι η εταιρεία δεν ανταποκρίνεται επαρκώς σε κοινωνικά ζητήματα. Πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση προσφέρει έργο μέσα στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, με ένα διοικητικό συμβούλιο και ανώτερα στελέχη που θα είναι διαθέσιμα να μοιραστούν το όραμα αλλά και τη φιλοσοφία της εταιρείας τους, μπορεί να είναι το κλειδί για περαιτέρω ανάπτυξη, και για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες.

Είναι πολύ σημαντικό το όραμα της εταιρείας να γίνει κομμάτι της ζωής εντός αλλά και εκτός του εργασιακού χώρου των ανθρώπων της. Αν οι εργαζόμενοι, όχι απλά καταλαβαίνουν και συμμερίζονται, αλλά «ζουν» την κοινωνική πολιτική που έχει χαράξει η εταιρεία, γίνονται και αυτοί ενεργοί "corporate citizens" και πρεσβευτές αυτού του οράματος προς την κοινωνία. 

Ακόμα και εάν μια πολύ μικρή ομάδα μέσα από την εταιρεία κινητοποιηθεί, ακόμη και μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, και οι εργαζόμενοι συνεχίσουν να πρεσβεύουν τα εταιρικά πιστεύω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση και αίσθημα δικαίωσης για την ίδια την επιχείρηση. Είναι η στιγμή που επιβεβαιώνεται  ο θετικός αντίκτυπος του κοινωνικού έργου που με επιμονή προσπαθείς να δημιουργήσεις.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας