Chief Tax Officer Outlook

Chief Tax Officer Outlook

Για πρώτη φορά το φορολογικό τμήμα παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Σε όλο τον κόσμο, οι επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων αναμένεται να ευθυγραμμίσουν τη φορολογική τους στρατηγική με τους επιχειρηματικούς στόχους, για να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία, να αυξήσουν τη διαφάνεια και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των φορολογικών λειτουργιών.

1000
Chief Tax Officer Outlook

Κορυφαία θέματα που απασχολούν τους επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων σήμερα

Η μελέτη αυτή φέρνει στην επιφάνεια μερικά τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν σήμερα τα στελέχη των φορολογικών διευθύνσεων και αναλύει τρόπους με τους οποίους οι Chief Tax Officers μπορούν να διαχειριστούν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις, ώστε να μπορέσουν να αναδείξουν την αξία των τμημάτων τους στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Θέματα που αναφέρονται σε αυτή τη μελέτη:

  • Φορολογική μεταρρύθμιση και διεθνής ανταγωνιστικότητα: είμαστε όλοι στην ίδια κατεύθυνση; 
  • Κανονισμοί βάσει του άρθρου 385 
  • Οι φορολογικές διαφορές βρίσκονται σε άνοδο παγκοσμίως   
  • Η συγκριτική αξιολόγηση των φορολογικών τμημάτων προσφέρει κομβικές πληροφορίες
  • Επικοινωνία με τη διοίκηση: ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο 
  • Υπεύθυνη Φορολογία: πώς μπορούν οι Chief tax Officers να συμμετάσχουν με σιγουριά στη συζήτηση;

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας