Ο χώρος εργασίας μέσα από τα μάτια της γενιάς Υ

Ο χώρος εργασίας μέσα από τα μάτια της γενιάς Υ

Το 2013 η KPMG στην Ελλάδα διεξήγαγε μια έρευνα για την κατανόηση των μύθων, των στερεοτύπων και των πραγματικών γεγονότων που αφορούν τη λεγόμενη "γενιά Υ" και την εξεύρεση μέτρων που θα πρέπει να λάβουν οι εταιρείες γι 'αυτήν στον εργασιακό χώρο.

1000
Picture of Peggy Velliotou

Partner & Head of People, People Services, Consulting

KPMG στην Ελλάδα

Email
Ο χώρος εργασίας μέσα από τα μάτια της γενιάς Υ

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 600 Gen-Y ατόμων από ένα ευρύ φάσμα υποβάθρων, και συνεντεύξεις με περισσότερους από 70 CEOs, η έρευνα της KPMG έχει ως στόχο να αναδείξει τις υποκέιμενες κοινές παραδοχές και πολιτισμικές διαφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πέρα από στερεότυπα, όπως ότι τα άτομα της Gen Y δεν έχουν επαγγελματικό ήθος, γεγονός είναι ότι Gen-Υ είναι η πιο μορφωμένη και πιο διαφοροποιημένη γενιά στην ιστορία, και η πρώτη στην οποία οι γυναίκες με πιστοποιήσεις πέραν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπερτερούν αριθμητικά από τους άντρες.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας