Advisory Graduate Recruitment Program 2023

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, μέσω της αποστολής βιογραφικού σημειώματος στο www.justjobs.gr ολοκληρώθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2023

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, μέσω της αποστολής βιογραφικού ολοκληρώθηκαν στις 17.09.2023

Αναζήτησε τις ευκαιρίες παντού με την KPMG

Η αγγελία του προγράμματός μας είχε δημοσιευτεί και παρέμεινε ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς αναζητούμε ταλαντούχους και ικανούς προσφάτως αποφοίτους πτυχιούχους για να στελεχώσουν τις ομάδες μας στους τομείς του Consulting και του Deal Advisory

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να μας προωθήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα, σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε όλο το χρόνο αιτήσεις υποψηφίων με email στο careers@kpmg.gr

Η KPMG δεν είναι απλώς μια εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Είναι μια κοινότητα επαγγελματιών που βρίσκουν δημιουργικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και κάνουν τη διαφορά. Βλέπουμε έναν κόσμο γεμάτο ευκαιρίες, όπου οι επιχειρήσεις και κάθε άτομο ως ξεχωριστή μονάδα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία για να κάνουν την αλλαγή και να επιτύχουν. Εμπνέουμε Εμπιστοσύνη και Προωθούμε την Αλλαγή. Οι Ομάδες μας φέρνουν αποτελέσματα που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μας: Ακεραιότητα, Αριστεία, Θάρρος, Μαζί, Για το Καλύτερο.

Ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, θα συνεργάζεσαι με εξαιρετικά έμπειρους επαγγελματίες σε ενδιαφέροντα έργα, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Έχοντας την υποστήριξη μιας κοινότητας επαγγελματιών που εκτιμά τη διαφορετικότητα και νοιάζεται για εσένα, θα έχεις την ευκαιρία να ακολουθήσεις ένα ευρύ, εξατομικευμένο πλάνο ανάπτυξης, με εσωτερικά και εξωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης, καλλιεργώντας τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για μια λαμπρή καριέρα! 

advisory graduate recruitment program 2023

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της KPMG προέρχονται από μια ευρεία γκάμα επιστημονικών πεδίων και διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την εμπειρία για να βοηθήσουν τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους με ένα βιώσιμο και καινοτόμο τρόπο, δίνοντας έμφαση στους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:

Consulting

Κάντε click στις κάτωθι Υπηρεσίες για να μάθετε περισσότερα!


Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων μετασχηματισμού συστημάτων ERP, εκτελώντας ανάλυση επιχειρηματικών αναγκών, σχεδιασμό λύσεων, διαμόρφωση συστημάτων και δοκιμή της λειτουργικότητας τους, με στόχο τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των Οικονομικών/ Λογιστικής, Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.λπ.Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων βάσει της Επιστήμης Ανάλυσης Δεδομένων, με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Συμβολή στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών εκτελώντας ανάλυση επιχειρηματικών αναγκών, σχεδιασμό λύσεων και υλοποιήσεων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Ρομποτικής Αυτοματισμού Διεργασιών (RPA).Συμμετοχή σε έργα τεχνολογικού μετασχηματισμού και συναφή έργα που σχετίζονται με την Ατζέντα του Chief Information Officer. Συμμετοχή στον σχεδιασμό λειτουργικών μοντέλων πληροφορικής και απαραίτητων διεργασιών, με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Υποστήριξη της υιοθέτησης ευέλικτων πρακτικών Agile, διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης έργων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ανάπτυξης συστημάτων. Σχεδιασμός της ψηφιακής στρατηγικής σε επίπεδο cloud, συμβολή στον καθορισμό της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής και της υλοποίησης προηγμένων μοντέλων υπηρεσιών.Συμμετοχή στον σχεδιασμό λύσεων Κυβερνοασφάλειας και παρακολούθηση της υλοποίησής τους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της επιχείρησης και τις λειτουργικές απαιτήσεις, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές. Συμμετοχή σε τεχνικές αξιολόγησης ασφαλείας και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων. Ανάλυση των δεδομένων από τους πελάτες για τον εντοπισμό απειλητικών παραγόντων, των ενδείξεων παραβίασης και των ενδείξεων επίθεσης. Συμμετοχή σε εργασίες ελέγχου των συστημάτων πληροφορικής, είτε ως εξωτερικός είτε ως εσωτερικός ελεγκτής πληροφορικής εκ μέρους των πελατών. Συλλογή και ανάλυση αποδεικτικών στοιχείων, αξιολόγηση του περιβάλλοντος πληροφορικής και της αποτελεσματικότητάς του στην προστασία κρίσιμων πληροφοριών και διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειάς τους. Έλεγχος και αξιολόγηση των πληροφορικών ελέγχων για τις εργασίες επιβεβαίωσης και πιστοποίησης (SOC).Συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης και επικύρωσης μοντέλων οικονομικού κινδύνου (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης), υλοποίησης κανονιστικών πλαισίων, ανάπτυξης εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και μοντέλων εκτίμησης τιμών οικονομικών παραγώγων. Συμμετοχή στην εξασφάλιση συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο, ανάπτυξης και αναθεώρησης πολιτικών και διαδικασιών για τον χειρισμό των κινδύνων, καθώς και ενσωμάτωσης πλαισίων ESG στον τραπεζικό τομέα. Ενδεικτικοί τύποι χρηματοοικονομικού κινδύνου που καλύπτονται περιλαμβάνουν τον Πιστωτικό, τον κίνδυνο Αγοράς, τον Λειτουργικό καθώς και τον κίνδυνο Ρευστότητας.Συμμετοχή σε έργα που βοηθούν τις εταιρείες να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση μέσω νέων καινοτόμων ιδεών που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιτρέπουν την διατηρούν της κερδοφορίας τους. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, τον σχεδιασμό στρατηγικών εισόδου και λειτουργίας στην αγορά, τον προσδιορισμό κύριων περιοχών κόστους για τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διεργασιών και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και τον προσδιορισμό ευκαιριών αυτοματοποίησης για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και τη μοντελοποίηση των διαδικασιών.Συμμετοχή σε έργα σχετικά με θέματα βιωσιμότητας και ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), στη θέσπιση της στρατηγικής βιωσιμότητας, στη διενέργεια ερευνών και στην τεκμηρίωση διαδικασιών και πλάνων όσον αφορά τη βιωσιμότητα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κανονιστικά πλαίσια.Συμμετοχή στον σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης απόδοσης, κέντρων αξιολόγησης και ανάπτυξης, και συνεισφορά στην ανάπτυξη και ψηφιοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων.Deal Advisory

Με την αίτησή σου στον τομέα Deal Advisory, εξασφαλίζεις τη συμμετοχή σου σε ένα μεγάλο εύρος έργων υποστήριξης των πελατών μας σε ποικίλες πτυχές των επιχειρηματικών τους συναλλαγών. Η ομάδα μας διενεργεί λεπτομερείς χρηματοοικονομικές αναλύσεις για να βοηθήσει τους πελάτες μας να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Με την εμπειρία μας στις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις καθοδηγούμε τους πελάτες στη διαχείριση των συναλλαγών τους. Οι υπηρεσίες Αποτίμησης και Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης παρέχουν ακριβείς εκτιμήσεις αξιών και οικονομικών προβλέψεων. Σε περιπτώσεις αναδιοργάνωσης, η ομάδα μας βοηθά τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, οι υπηρεσίες Εντοπισμού Απάτης μας βοηθούν να αποκαλύπτουμε και να προλαμβάνουμε απάτες, ενώ η ομάδα Λογιστικής Συμβουλευτικής εξασφαλίζει τη συμμόρφωση και την ορθή λογιστική απεικόνιση των οικονομικών τους καταστάσεων. Επίσης, βοηθάμε τους πελάτες μας να βελτιστοποιήσουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. Τέλος, οι ειδικοί μας στον τομέα των Ακινήτων παρέχουν στρατηγικές γνώσεις και καθοδήγηση για συναλλαγές που αφορούν ακίνητη περιουσία. 

Προφίλ υποψηφίων

Οι ιδανικοί υποψήφιοι χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα και ομαδικότητα, είναι εκ φύσεως καινοτόμοι και εστιάζουν στην ποιότητα της εργασίας τους. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν ενεργά σε Συμβουλευτικά έργα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και εμπνέοντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων τους και πελατών μας.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο σε διάφορους τομείς, όπως Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Μαθηματικών, Οικονομικών, Λογιστικής, Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφείς επιστήμες.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στους τομείς Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Μαθηματικών, Στατιστικής, Επιστήμης Δεδομένων, Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα αποτελούσε σημαντικό προσόν.
 • Μέχρι τρία χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες.
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητες σε επίπεδο Proficiency.
 • Άριστη γνώση του περιβάλλοντος MS Office.


Διαδικασία επιλογής

 • Υποβάλεις την αίτησή σου στην σχετική αγγελία μας.
 • Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα λάβουν πρόσκληση να συμμετάσχουν στην διαδικασία αξιολόγησης της KPMG.
 • Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου προσωπικότητας καθώς και συμμετοχή σε συνέντευξη με επαγγελματίες της KPMG.

Employee Value Proposition

Στην KPMG οι γνώσεις και η εμπειρία σου μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για εσένα και να συμβάλουν σε ένα καλύτερο αύριο. Η εργασία σου προσφέρει προστιθέμενη αξία, εργάζεσαι με την υποστήριξη μιας κοινότητας επαγγελματιών που εκτιμά τη διαφορετικότητα και νοιάζεται για εσένα. Απόκτησε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που διαρκούν μια ζωή και κέρδισε αναγνώριση για τον αντίκτυπο της εργασίας σου. Αναζήτησε τις ευκαιρίες παντού με την KPMG.

 • Η Εργασία σου έχει αξία! Κάθε μέρα, με μικρές ή μεγάλες πράξεις, κάνε τη διαφορά για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους και την ευρύτερη κοινωνία. Βοήθησέ μας να δημιουργήσουμε ευκαιρίες σε έναν κόσμο με αυξανόμενη πολυπλοκότητα.
 • Έλα όπως είσαι! Οι μοναδικές σου εμπειρίες και οπτικές είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, κατανοούμε και εκτιμούμε τις διαφορές που οδηγούν σε ισχυρότερη γνώση και καινοτομία.
 • Ξεχώρισε μαζί μας! Χτίσε σχέσεις με συναδέλφους που νοιάζονται ο ένας για τον άλλον. Η κοινότητα της KPMG θα είναι στο πλευρό σου, παρέχοντας την υποστήριξη που χρειάζεσαι για να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και να δημιουργήσεις ευκαιρίες για εσένα και τους ανθρώπους γύρω σου.
 • Απόκτησε γνώσεις για μια ζωή! Μαζί μας έχεις την ευκαιρία να αναπτυχθείς με τον δικό σου τρόπο, σε ένα περιβάλλον όπου η μάθηση είναι συνεχής. Να τροφοδοτήσεις την περιέργειά σου και να συνεργαστείς με τους καλύτερους επαγγελματίες σε αναδυόμενες πρακτικές και τεχνολογίες, αποκτώντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όλη σου τη ζωή.
 • Άφησε το στίγμα σου! Οι φιλοδοξίες και οι πρωτοβουλίες σου κάνουν την KPMG καλύτερη. Όπου κι αν εργάζεσαι, κέρδισε αναγνώριση για τον αντίκτυπο της εργασίας σου, την ηγεσία που επιδεικνύεις και τις επιτυχίες που φέρνεις με τους συνεργάτες σου.

Αναζήτησε τις ευκαιρίες παντού με την KPMG

informative image